Helpdesk verzuim

Stel jij als HR-professional jezelf wel eens de vraag: hoe zat het ook alweer? Is er nieuwe wet- en regelgeving waar ik rekening mee moet houden? Onderneem ik de juiste stappen? Of denk je wel eens: een spanningspartner zou nu welkom zijn of kon ik maar even snel deskundig advies van een expert inwinnen. Helpdesk verzuim kan hierin voorzien!

WZW ondersteunt haar leden die vragen hebben omtrent verzuimbegeleiding. We zijn daarom de samenwerking aangegaan met de arbeidsdeskundigen van Vitaal Verder. Met inzet van hun expertise ondersteunen wij onze leden en reiken wij handvatten en adviezen aan als het gaat om ziekteverzuim gerelateerde onderwerpen. De Helpdesk verzuim kun je inzetten voor: 

 • Ondersteuning, advies en het verkrijgen van handvaten door een expert, in jouw vragen binnen casuïstiek. Lees onderstaande voorbeeldcasus. 
 • Het helpen interpreteren en op een juiste manier toepassen van (nieuwe) regelingen en UWV- of cao aanpassingen/afspraken. 
 • Als lid van WZW ontvang je gratis advies via de Verzuimhelpdesk van Vitaal Verder. Daarnaast krijg je 20% korting op arbeidsdeskundig advies. Vervolgens is het mogelijk via WZW Loopbaanbegeleiding een 2e spoor traject uit te laten voeren, waarvoor ook weer 20% korting voor leden geldt. 

Voor meer informatie kun je ook mailen naar info@vitaalverder.nl. 

De Verzuimhelpdesk is bereikbaar via 085 – 40 19 643.

Online dialooguur

Het online dialooguur staat voor een laagdrempelige manier van in gesprek gaan over verzuimonderwerpen. De expert van Vitaal Verder zit klaar om jouw vragen te beantwoorden, mee te denken met jouw casus of is sparringpartner op een algemenere vraag. Wil je daarna toch liever een-op-een in gesprek met Vitaal Verder? Dan kan er altijd een persoonlijke vervolgafspraak gemaakt worden. De dialooguren vinden in 2022 plaats op 6 juli, 13 oktober en 14 december van 9.00 – 10.00 uur via Teams. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Klik hier om deel te nemen.

Voorbeeldcasus

Een werknemer is gedurende de termijn WVP (Wet verbetering poortwachter) van gedachten veranderd. Waarbij zij tijdens haar ziekte altijd uitgesproken heeft niet terug te willen keren bij de eigen werkgever, verklaart zij na 1,5 jaar dit alsnog te willen. De werkgever vraagt hierop een deskundigoordeel aan bij UWV. De werkneemster wordt in het gelijk gesteld: werkgever heeft niet voldoende gedaan aan re-integratie. Dit maakt dat er een reëel risico komt op een sanctie voor de werkgever. 

Er wordt telefonisch een stappenplan voorgesteld aan de werkgever: 

 • Advies geven om opnieuw de belastbaarheid in kaart te laten brengen door de bedrijfsarts. 
 • Vervolgens wordt een aanvullend arbeidsdeskundig (AD) onderzoek ingezet waarin duidelijk beschreven wordt wat er gebeurd is, en ook wat gedurende de gehele periode de interne mogelijkheden zijn (geweest). 
 • Daarbij is het advies een begeleidend schrijven bij de aanvraag WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) mee te sturen waarbij meer uitleg gegeven wordt over de achtergronden. 

In de beschreven casus kan de Helpdesk Verzuim bijvoorbeeld ingezet worden voor: 

 • Het vragen van een advies over het wel of niet inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek ten opzichte van bijvoorbeeld een deskundigenoordeel bij UWV. 
 • Een sparingsmoment over welk soort spoor 2 van toepassing zou kunnen zijn. 
 • Gebruik maken van de expertise en kennis over de interventie mogelijkheden in deze situatie. 
 • Check mogelijkheid over hoe bepaalde ontwikkelingen op de juiste wijze vast te leggen. 
 • Toetsen of jij als casemanager op de goede weg zit. 

Onze leden

Klimmendaal
Jah Jireh Woonzorg
Ziekenhuis Rivierenland
Our House On Wheels
Pro Persona
Kalorama
Medinova
Actief Zorg
Community of Care
Vitaal Thuiszorg
Stichting Malderburch
Stichting RijnWaal Zorggroep
SHO Groep
Sterker Sociaal Werk
Onder De Bomen
sbi formaat
Fokus
Rijnstad
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Entrea Lindenhout
RegioPlus
RijnIJssel
FNV