Expert- en Ontwikkelgroepen

Met de Meerjarenagenda 2025 als houvast monitoren vier strategische adviesgroepen de doelstellingen op de programmalijnen Aantrekkelijk werkgeverschap, Leven lang ontwikkelen, Innovatie en Arbeidsmarktcommunicatie. Waar de adviesgroepen ontwikkelingen signaleren, contouren vaststellen en acties prioriteren, gaan de expertise- en ontwikkelgroepen van de betreffende programmalijn samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een concreet project, pilot of verkenning.

In de Expertise- en ontwikkelgroepen zit een vertegenwoordiging van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijspartners en WZW. Op deze manier nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio.

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

 • Entrea lindenhout
 • Pro Persona
 • Sint Maartenskliniek
 • Vilente
 • Kraamzorg Zuid-Gelderland
 • HAN
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Leven lang ontwikkelen

 • ROC Nijmegen
 • ROC Rivor
 • HAN
 • Attent Zorg en Behandeling
 • IrisZorg
 • STMG
 • ’s Heeren Loo
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Innovatie

 • Vilente
 • Driestroom
 • Attent Zorg en Behandeling
 • HAN
 • Astrum College
 • Rijn IJssel
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Arbeidsmarktcommunicatie

 • KION
 • Pro Persona
 • Zorggroep Maas en Waal
 • ’s Heeren Loo
 • Sint Maartenskliniek
 • Rijnstate
 • ZZG zorggroep
 • ROC Nijmegen
Terug naar overzicht

Onze leden

Zideris
Prisma
Liemerije
Acare Thuiszorg
Evital
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
FCB
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tilburg University
Radboud universiteit
Zorgburo De Liemers
Radiotherapie groep
AWVN
HdS Zorg
Community of Care
's Heeren Loo
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Zorggroep ena
Iriszorg
Zinzia
Driestroom
Woonvorm De Passie
Health Transformation Community
Rijnstad