Expert- en Ontwikkelgroepen

Met de Meerjarenagenda 2025 als houvast monitoren vier strategische adviesgroepen de doelstellingen op de programmalijnen Aantrekkelijk werkgeverschap, Leven lang ontwikkelen, Innovatie en Arbeidsmarktcommunicatie. Waar de adviesgroepen ontwikkelingen signaleren, contouren vaststellen en acties prioriteren, gaan de expertise- en ontwikkelgroepen van de betreffende programmalijn samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een concreet project, pilot of verkenning.

In de Expertise- en ontwikkelgroepen zit een vertegenwoordiging van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijspartners en WZW. Op deze manier nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio.

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

 • Entrea lindenhout
 • Pro Persona
 • Sint Maartenskliniek
 • Vilente
 • Kraamzorg Zuid-Gelderland
 • HAN
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Leven lang ontwikkelen

 • ROC Nijmegen
 • ROC Rivor
 • HAN
 • Attent Zorg en Behandeling
 • IrisZorg
 • STMG
 • ’s Heeren Loo
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Innovatie

 • Vilente
 • Driestroom
 • Attent Zorg en Behandeling
 • HAN
 • Astrum College
 • Rijn IJssel
 • WZW

Samenstelling van de Expert- en ontwikkelgroep Arbeidsmarktcommunicatie

 • KION
 • Pro Persona
 • Zorggroep Maas en Waal
 • ’s Heeren Loo
 • Sint Maartenskliniek
 • Rijnstate
 • ZZG zorggroep
 • ROC Nijmegen
Terug naar overzicht

Onze leden

AWVN
Onder De Bomen
Etil research group
SHO Groep
JADOS
Dichterbij
Health ~ Holland
ROC rivor
's Heeren Loo
Neboplus
Compleet Mensenwerk
PGGM
Zorgcentrum Anker Logo
Dulon College
TOPFIT
Health valley
Entrea Lindenhout
Wittenbergzorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei
zorgthuis
Pro Persona
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Vitaal Thuiszorg
Unique Zorg