Eerste leidinggevenden Verpleging en Verzorging ontvangen certificaat Leiderschapsprogramma

18 jul 2022

Na een opleidingstraject van een jaar ontvingen onlangs de eerste 29 leidinggevenden hun certificaat van het Leiderschapsprogramma Verpleging en Verzorging (V&V). De leidinggevenden van 7 zorgorganisaties uit de regio’s Foodvalley en Arnhem zijn verder bekwaamd in hun rol, en kunnen daarmee bijdragen aan het beter functioneren van hun team, het terugdringen van ziekteverzuim en behoud van professionals. En met succes; de effecten ervan zijn al direct merkbaar in de praktijk.

Het blijft niet bij deze eerste 29 gecertificeerden; in het najaar en begin 2023 volgen nog 4 groepen en in september start er nog een nieuwe groep. Daarnaast is een breder toepasbaar programma ontwikkeld voor 2023. Dit is branche- en regio overstijgend en wordt vanuit WZW in samenwerking met de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties geïnitieerd. “Met de grote uitdagingen waar de zorg- en welzijnssector voor staat nu de tekorten nijpend zijn en het ziekteverzuim en de uitstroom heel hoog, is dit vanuit aantrekkelijk werkgeverschap een maatwerkprogramma dat echt het verschil kan maken voor de betreffende leidinggevenden, hun teams en organisaties”, zegt directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden- en Zuid-West Gelderland.

Essentiële rol van leidinggevende

Het Leiderschapsprogramma Verpleging en Verzorging is door een aantal V&V organisaties uit de regio’s Foodvalley en Arnhem, en onderwijspartners HAN en CHE, specifiek ontwikkeld voor leidinggevenden in Zorg en Welzijn. Doel was om hen, met het in gezamenlijkheid ontwikkelde lesprogramma, concrete handvatten te geven om de doelen te bereiken die zij samen met hun team gesteld hebben vanuit de strategie van hun organisatie. Daarnaast moest het programma hen effectiever laten worden in samenwerking en communicatie. Uit het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn blijkt namelijk dat de leidinggevende een essentiële rol vervult in het behouden van professionals voor de organisaties. Een goede relatie met de leidinggevende wordt al enkele jaren genoemd als belangrijkste aandachtspunt om vertrek te voorkomen.

Steviger in de schoenen

Het gevarieerde programma bestaat uit een mix van theorie, oefeningen, projecten, intervisie en coaching. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkelvragen en directe toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Daarmee kunnen de deelnemende leidinggevenden meteen aan de slag. Ze staan steviger in hun schoenen en weten beter hoe ze hun kwaliteiten in hun rol kunnen inzetten, geeft een aantal deelnemers aan.

Ook hun werkgevers merken direct al effect van het Leiderschapsprogramma. Hun gecertificeerde leidinggevenden hebben nu beter inzicht in hun kwaliteiten, hoe zij deze in kunnen zetten in hun rol als leidinggevende en waar zij nog in kunnen groeien. Daarnaast worden overstijgend kunnen denken en handelen en inspelen op ontwikkelingen genoemd als positieve effecten. Bestuurder Jolien Kohlmann van ouderenzorgorganisatie Maanderzand bevestigt dit beeld: “Het effect ervan in de organisatie is goed merkbaar. Deelnemers zijn persoonlijk gegroeid, kritischer geworden en pakken zaken effectiever op.”

Meer informatie
De leergang heeft een hbo-niveau en wordt afgesloten met een V&VN erkend certificaat met een accreditatiewaarde van 85 punten. Een belangrijk onderdeel van het programma is een werkklimaat-onderzoek, waarin aan de hand van een aantal indicatoren het werkplezier van medewerkers wordt gemeten.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie of neem contact op met Arno Spitters via a.spitters@wzw.nl of 06 53 39 89 91 of met Ellen Bannink via e.bannink@wzw.nl of 06 19 61 98 75.

 

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren