Handelingsperspectief voor aanpak tekorten

24 jun 2024

De arbeidsmarkttekorten lopen tot 2033 in onze regio op tot 15.700 medewerkers. In onze sub-regio’s komt dit uit op: Nijmegen 5.500, regio Arnhem 4.900, regio Food Valley 3.200 en regio Rivierenland 2.100. Er is geen 1 oplossing; om de tekorten duurzaam aan te pakken, zullen we vanuit regionale samenwerking aan meerdere knoppen moeten draaien. Tegelijkertijd heb je ook als individuele zorg- of welzijnsorganisatie handelingsperspectief.

Handelingsperspectief zit onder meer in:

1. Ophogen deeltijdfactor
De huidige gemiddelde deeltijdfactor voor de functie Verzorgenden (niveau 3) in de branche Verpleging en Verzorging is 0,7 fte. Als de gemiddelde deeltijdfactor voor deze doelgroep tot 2028 met 0,05 (in fasen) wordt verhoogd, zakt het verwachte tekort in 2033 voor deze beroepsgroep met zo’n 400 personen. Daarmee los je ongeveer 12,5 procent van het tekort op deze beroepsgroep op. Bron: CBS

2. Inzet na pensioenleeftijd
In 2023 was 12,8 procent van de 67-plussers actief op de arbeidsmarkt*. Volgens cijfers van pensioenverstrekker PFZW bereiken per 2024 jaarlijks meer dan 1.500 zorg- en welzijnsmedewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Als 15 procent van deze personen voor één jaar lang 12 uur (of 0,33 fte) langer wil doorwerken, behoud je jaarlijks minimaal zo’n 75 extra fte aan professionals in de regio. *Bron: CBS/ABN Amro

Factsheet Het onbenut arbeidspotentieel

 

Meer weten over arbeidsmarktinformatie?

Neem gerust contact met ons op!