Onderzoek Aantrekkelijk Werkgeverschap

In onze regio werken we met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er continu voldoende, en goed gekwalificeerde medewerkers zijn om aan de zorg- en welzijnsvraag te voldoen. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om de juiste medewerkers te vinden én om ze te behouden. Dit oefent samen met de ontgroening en vergrijzing en de toenemende zorg- en welzijnsvraag druk uit op de medewerkers.

Voor het goed inrichten van aantrekkelijk werkgeverschap is het van belang inzicht te hebben over wat werknemers hieronder verstaan en wat zij nodig hebben om jou als goed werkgever te ervaren. Daarover wil je met je medewerkers in gesprek blijven. In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en een aantal zorg- en welzijnsorganisaties is hiervoor een Instrument ontwikkeld voor (alle) medewerkers en organisaties. Het is een vragenlijst om helder te krijgen wat verwacht wordt van een aantrekklijk werkgeverschap. De uitkomsten van het onderzoek zijn richtinggevend voor de inzet van interventies of acties gericht op duurzame inzetbaarheid. Daarmee draagt het bij aan het duurzaam vinden en behouden van medewerkers.

Vragenlijst Aantrekkelijk Werkgeverschap

Het instrument bestaat uit een gevalideerd opgezette vragenlijst, bestaande uit twee versies. De eerste versie betreft vragen op organisatieniveau. Deze vragen of een selectie ervan worden beantwoord door HR, OR en het management. De vragen op organisatieniveau verwijzen naar de randvoorwaarden en implementatie van het huidig duurzame inzetbaarheids- en Aantrekkelijk werkgeverschapsbeleid, de beschikbare interventies in de organisaties (HRM) en vragen over leiderschap met betrekking tot het thema Duurzame inzetbaarheid en Aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast zijn er een aantal vragen naar een paar algemene gegevens over de organisatie. Ook zijn er vragen opgenomen met benchmarkmogelijkheden.

De tweede versie betreft vragen over hoe medewerkers hun werk ervaren. Deze versie wordt door medewerkers van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties ingevuld en worden daarmee op individueel niveau gemeten. Dit onderdeel bevat 80 vragen. Bij het aanbieden van de vraagonderdelen is maatwerk mogelijk.

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zijn richtinggevend voor de inzet van interventies of acties gericht op duurzame inzetbaarheid. Daarmee draagt het bij aan het duurzaam vinden en behouden van medewerkers.

Bekijk hier de volledige rapportage van het onderzoek.

Meer informatie?

Wil je meer weten over wat het onderzoek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Aangesloten organisaties

HAN

Overige projecten van: Thema Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling