Opleidingssubsidie SectorplanPlus opnieuw opengesteld

30 mei 2024

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) stelt wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. De uitvoering hiervan wordt, net als in de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus.

Openstelling SectorplanPlus 2024-2025

Vanuit RegioPlus treffen we nu alle voorbereidingen om de openstelling van de nieuwe aanvraagperiode uit te kunnen voeren. SectorplanPlus 2024-2025 is bedoeld voor werkgevers in Zorg & Welzijn en voorziet in een subsidie voor nieuw te starten opleidingsactiviteiten. De subsidiabele periode loopt van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.

Het aanvragen van de subsidie is mogelijk van maandag 17 juni 2024 tot en met maandag 15 juli 2024.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers:

• Opleidingsactiviteit A: MBO BBL en derde leerweg
• Opleidingsactiviteit B: HBO Duaal en deeltijd
• Opleidingsactiviteit C: Training en ontwikkeling

Het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor opleidingsactiviteiten die nieuw gaan starten binnen de looptijd van de subsidie. Opleidingsactiviteiten die al vóór 19 augustus 2024 zijn gestart komen niet voor subsidie in aanmerking binnen deze ronde. Alle kaders en voorwaarden ten aanzien van de aanvraag van opleidingsprojecten worden opgenomen in het Programma van Eisen. We verwachten het Programma van Eisen uiterlijk één week voor de aanvraagperiode te publiceren.

Begin nu met inventariseren

Voor een effectief en efficiënt aanvraagproces adviseren we arbeidsorganisaties om alvast te inventariseren hoeveel deelnemers beogen te beginnen met opleidingsactiviteiten in de periode tussen 19 augustus 2024 en 31 december 2025. Dit maakt het eenvoudiger om straks een goede aanvraag te kunnen doen. De aanvraag zelf moet gedaan worden via portal2022.sectorplanplus.nl. Op het portal wordt eveneens het Programma van Eisen gepubliceerd.

Webinar

We organiseren op dinsdag 11 juni om 16:00 – 17:00 uur een webinar waarin we de nieuwe aanvraagperiode verder zullen toelichten. Dit webinar wordt opgenomen en zal later terug te kijken zijn. Aanmelden is niet nodig, via deze link kun je deelnemen aan het webinar.