Strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Arbeidsmarktcommunicatie (AMC). De Expertise- en Ontwikkelgroep AMC gaat vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven.

De strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit:

  • Gio de Greef | IrisZorg
  • Tamara de Kroon | Zorggroep ENA
  • Jeanette Booij | Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
  • Priscilla Klip- Meijer | Santé Partners
  • Arno Lelieveld | Jeugdbescherming Gelderland
  • Donny Talsma | Astrum college

Onze leden

Stichting de Rozelaar
Saamborgh
stmg
Wittenbergzorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Buro Maks
Karakter
Etil research group
De Waalborg
Radboud universiteit
Icare
Astrum college
Compleet Mensenwerk
Stichting RijnWaal Zorggroep
's Heeren Loo
Iriszorg
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
RIBW Nijmegen & rivierenland
DIT Coaching
Dulon College
Enso Zorg
Accolade Zorg
SZR
Vitaal Thuiszorg