Strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Arbeidsmarktcommunicatie (AMC). De Expertise- en Ontwikkelgroep AMC gaat vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven.

De strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit:

  • Gio de Greef | IrisZorg
  • Tamara de Kroon | Zorggroep ENA
  • Jeanette Booij | Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
  • Priscilla Klip- Meijer | Santé Partners
  • Arno Lelieveld | Jeugdbescherming Gelderland
  • Donny Talsma | Astrum college

Onze leden

Zorgcentrum Anker Logo
Zorggroep Maas&Waal
Het Maanderzand
Sterker Sociaal Werk
Jah Jireh Woonzorg
stmg
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Dichterbij
NEO Huisartsenzorg
Evital
Ziekenhuis Rivierenland
Zorggroep ena
Enso Zorg
GrandCare
Spectrum Elan
Gemeente Arnhem
Zorg Alliantie
Kubuszorg B.V.
Stichting de Rozelaar
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
CNV collectief
Saamborgh
SZR