Strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Arbeidsmarktcommunicatie (AMC). De Expertise- en Ontwikkelgroep AMC gaat vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven.

De strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit:

  • Gio de Greef | IrisZorg
  • Tamara de Kroon | Zorggroep ENA
  • Jeanette Booij | Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
  • Priscilla Klip- Meijer | Santé Partners
  • Arno Lelieveld | Jeugdbescherming Gelderland
  • Donny Talsma | Astrum college

Onze leden

Pluryn
Zideris
Klimmendaal
Zorggroep ena
Icare
Zinzia
Zorgcentrum Anker Logo
Verburgt Molhuysen
Gemeente Nijmegen
Dulon College
SZR
Stichting de Rozelaar
SPA Peutercentra
Prisma
Kubuszorg B.V.
Stichting Samen Zorgen
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Kalorama
ROC Nijmegen
Mee Gelderse Poort
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Thuiszorg Zusters
iXperium Health
Liemerije