Strategische adviesgroep Arbeidsmarktcommunicatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Arbeidsmarktcommunicatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Arbeidsmarktcommunicatie bestaat uit:

  • Gio de Greef | IrisZorg
  • Tamara de Kroon | Zorggroep ENA
  • Jeanette Booij | Stichting Zorgcentrum Huize Rosa
  • Priscilla Klip- Meijer | Santé Partners
  • Arno Lelieveld | Jeugdbescherming Gelderland
  • Donny Talsma | Astrum college

Onze leden

Zorgcentra De Betuwe
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Stichting Malderburch
FNV
Wondzorg Arnhem
OBG
Accolade Zorg
Liemerije
Vitaal Thuiszorg
Provincie Gelderland
Acare Thuiszorg
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Karakter
Vreedenhoff
Stichting de Rozelaar
Etil research group
Dulon College
Bindkracht10
Stichting Rooz
De Kroon Zorg
Klimmendaal
Pro Persona
Insula Die Huize Kohlman
Iriszorg