Verzuimbegeleiding

Goede verzuimbegeleiding zorgt ervoor dat zieke medewerkers weer snel aan de slag kunnen. Maar hoe kun jij als HR-professional of verzuimcoördinator het gesprek hierover voeren op een goede manier? Een goed inzicht waarom medewerkers verzuimen is dan van cruciaal belang.

Het terugdringen van verzuim is een verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. WZW ondersteunt werkgevers daarbij door hen te faciliteren het gesprek aan te kunnen gaan met de (zieke) medewerker en deze te begeleiden terug naar werk. Dat doen we met een geïntegreerd palet van activiteiten waar leden van WZW aan kunnen deelnemen.

Door het jaar heen organiseren wij vanuit het thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit themabijeenkomsten. Ook verzuimgerelateerde onderwerpen kunnen aan de orde komen. Houd hiervoor onze evenementenpagina en onze maandelijkse nieuwsbrief in de gaten.

Leernetwerk Verzuim

WZW faciliteert daarnaast het leernetwerk Verzuim. Tijdens deze bijeenkomsten worden gezamenlijke ziekteverzuim vraagtukken vanuit de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn besproken. Centraal staat de koppeling van cijfers, theorie, onderzoek en praktijk. Er is ruimte tot het delen van best practices.

Online dialooguur verzuim

In samenwerking met Vitaal Verder organiseerden we in de afgelopen jaren een online dialooguur verzuim. In een laagdrempelige setting kon jij als HR-professional en/of verzuimcoördinator jouw vragen stellen over de nieuwste ARBO-ontwikkelingen, verzuimregelingen en/of kreeg je de gelegenheid om casuïstiek te bespreken. Jij kreeg de mogelijkheid je vragen te stellen én door de vragen en inbreng van andere deelnemers te leren van elkaar.
In 2023 kiezen wij voor een andere (fysieke) vorm om in dialoog te gaan over verzuimcasuïstiek. Deze sluit aan bij de bestaande Leernetwerken Verzuim. Op deze wijze wordt dialoog over verzuim meer betrokken in de kennisdeling tussen experts en professionals die verzuim in hun portefeuille hebben. Wil je alvast meer weten hierover? Neem dan contact op met Marlijn ter Maat.

Helpdesk verzuim

Vitaal Verder adviseert onze leden bij individuele vragen over ingewikkelde casuïstiek. De Helpdesk Verzuim kun je inzetten voor gratis advies voor jouw ziekteverzuim gerelateerde onderwerpen en vragen. Daarnaast krijg je 20% korting op arbeidsdeskundig advies.

Concreet over:

  • Ondersteuning, advies en het verkrijgen van handvatten door een expert, in jouw vragen binnen casuïstiek. Lees hier een voorbeeldcasus.
  • Het helpen interpreteren en op een juiste manier toepassen van (nieuwe) regelingen en UWV- of cao aanpassingen/afspraken.
  • Check hier de mogelijkheden en voordelen die de Helpdesk Verzuim jou kan bieden.

In the spotlight

Helpdesk Verzuim

Stel jij als HR-professional jezelf wel eens de vraag: hoe zat het ook alweer? Is er nieuwe wet- en regelgeving waar ik rekening mee moet houden? Onderneem ik de juiste stappen? Of denk je wel eens: een spanningspartner zou nu welkom zijn of kon ik maar even snel deskundig advies van een expert inwinnen. Helpdesk Verzuim kan hierin voorzien!

Helpdesk Verzuim
Lees verder

Onze leden

iXperium Health
Zorggroep Maas&Waal
Zo Zijn
De Kroon Zorg
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Neboplus
Fokus
Stichting RijnWaal Zorggroep
Onder De Bomen
Innoforte
Stichting Samen Zorgen
JADOS
ZZG zorggroep
Medinova
Vitaal Thuiszorg
Sante Partners
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
GSBB
Vilente
Dulon College
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
FNV
Kalorama
Ziekenhuis Rivierenland

Overige projecten van: Thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit