Wendbaar aan het werk

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en maatschappelijke dienstverlening. Bovendien is duurzame inzetbaarheid een belangrijk instrument voor behoud van medewerkers voor Zorg en Welzijn en het aantrekken van nieuw talent. Met dat doel voor ogen startte in Wendbaar aan het werk samen met een aantal van onze leden.

Met de financiële steun vanuit deze ESF-subsidie in de rug kregen de deelnemende leden een op maat traject bestaande uit een bedrijfsscan, advies en interventies op organisatie- en teamniveau en individueel niveau.

Slotdocument Wendbaar aan het werk Plus

Wendbaar aan het werk was in onze regio een gezamenlijk initiatief van CNV, WZW, WGV Zorg en Welzijn en is in december 2021 afgerond. Het slotdocument is een bundeling van deelnemerservaringen en een bron van inspiratie om zelf met duurzame inzetbaarheidsbeleid aan de slag te gaan. Bekijk hier welke projecten er momenteel vanuit WZW plaatsvinden op het thema Duurzame inzetbaarheid.

Deelnemende organisaties

Pro Persona
De Waalborg
Sint Maartenskliniek
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Karakter
Driestroom

Overige projecten van: Thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit