Interventies en tooling Duurzame inzetbaarheid

Het programma Duurzame inzetbaarheid (DI) bestaat uit een samenhang van interventies, tooling en activiteiten die elkaar versterken en aanvullen. Als HR-professional doe je kennis op in een bijeenkomst, krijg je handreikingen om interventies in je eigen organisatie toe te passen en wijzen wij je (nieuwe) beschikbare DI-tooling. Het helpt je op weg bij het voeren van een geïntegreerd DI-beleid binnen jouw organisatie.

Eén van de activiteiten die wij door het jaar heen organiseren, zijn de inspiratiebijeenkomsten DI. Tijdens deze bijeenkomsten sluit WZW aan bij DI-vraagtukken die spelen op de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn en/ of sluiten we aan op de gezamenlijke vraagstukken van leden. Denk hierbij aan onderwerpen als mantelzorg, eigen regie op vitaliteit en gezondheid.

Centraal staat steeds de verbinding tussen theorie, onderzoek en praktijk. Er is ruimte voor het delen van praktijk ervaringen. Deelnemers van de bijeenkomsten worden gestimuleerd om in dialoog te gaan. Want dialoog zorgt voor inspiratie, inzicht, vergroten van bewustwording en te leren van elkaar. Je krijgt hierdoor meer grip op de aanpak binnen jouw organisatie.

Houd de evenementenkalender op onze site en onze maandelijkse nieuwsbrief in de gaten voor bijeenkomsten die voor jou relevant en interessant zijn.

Krachten bundelen in landelijk verband

In landelijk verband trekken de 13 regionale werkgeversorganisaties, waaronder WZW, gezamenlijk op. Inhoudsdeskundigen delen kennis, expertise en ervaring met elkaar. Waar mogelijk pakken we onderwerpen samen op en bundelen we krachten.
Een voorbeeld daarvan is de website www.blijfinzetbaar.nl. Daar vind jij als HR-professional alle relevante beleids- en praktijkinformatie op gebied van duurzame inzetbaarheid. De site combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM & Beleid, met Gezond & Zeker tools, tips en praktijk­verhalen voor de professional op de werkvloer.

Onze leden

GGZ centraal
RegioPlus
Siza
A&S zorg
Iriszorg
Zorggroep ena
Kraamzorg Zuid-Gelderland
CNV collectief
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Norschoten
NEO Huisartsenzorg
Wondzorg Arnhem
RIBW Nijmegen & rivierenland
Philadelphia
Medinova
FBZ
Sante Partners
CHE
Stichting Moviera
Sint Maartenskliniek
Pluryn
Insula Die Huize Kohlman
PSW

Overige projecten van: Thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit