Succesvol ouder worden

Hoe houden we de oudere medewerker fit en vitaal, zodat zij behouden blijven voor Zorg en Welzijn? Met het project Succesvol ouder worden in Zorg en Welzijn willen HR-managers van V&V-organisaties in regio Foodvalley antwoord krijgen op die vraag.

Met het project Succesvol ouder worden in zorg en Welzijn bieden we zorgprofessionals met of zonder mantelzorgtaken concrete handvatten voor het omgaan met de belasting die zij ervaren in het dagelijks leven. Daarnaast is het gericht op het verkrijgen van de gewenste ondersteuning en het kunnen (blijven) uitvoeren van het werk op lange termijn. 

Knelpunten

In de praktijk blijkt dat oudere medewerkers vaak moeite hebben met de toenemende werkdruk, de veranderingen in hun zorgtaken en andere knelpunten zoals de administratieve last en de digitalisering. Daarnaast hebben zij vaak fysieke klachten en moeite met het optimaliseren van de balans tussen werk en privé.  

Eigen regie creëren

Het programma van Succesvol ouder worden is erop gericht bewustwording van de eigen regie te creëren en de versterking van zelfmanagement van medewerkers te bevorderen. Medewerkers krijgen inzicht in welke problemen worden ervaren, wat de gewenste situatie zou zijn en hoe zij deze kunnen bereiken. Leidinggevenden krijgen inzicht in de behoeften van de medewerker en leren signalen herkennen bij medewerkers die dreigen uit te vallen. Zij hebben kennis over mogelijkheden, om preventief met medewerkers in gesprek te gaan. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het Draaiboek Succesvol Ouder Worden.

Het project Succesvol ouder worden is één van de acties uit het regionale actieprogramma Waard om voor te werken!. Een aantal V&V organisaties uit de Foodvalley nemen middels inzet van de Transitiegelden deel aan de actie. 

In the spotlight

Succesvol ouder worden

Het programma van Succesvol ouder worden is erop gericht bewustwording van de eigen regie te creëren en de versterking van zelfmanagement van medewerkers te bevorderen.

Publicatie
Lees verder

Onze leden

Luciver
Zideris
Sante Partners
Verburgt Molhuysen
GrandCare
CBS Statline
HdS Zorg
Kraamzorg Zuid-Gelderland
NKDI
Driegasthuizengroep
zorgthuis
PSW
Actief Zorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wittenbergzorg
ROC rivor
Vreedenhoff
Stichting de Rozelaar
Sterker Sociaal Werk
Pluryn
Rijnstad
Zorg Plus
AWVN

Overige projecten van: Thema Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit