Vacature Lid Raad van Toezicht WZW

18 dec 2023

Met het vertrek van een onze RvT-leden (vanwege een betrekking elders in het land) zoeken wij een nieuw lid Raad van Toezicht (RvT) vanuit de leden van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW).

WZW
WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Samen staan we sterk voor balans op deze arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.
Bij WZW werken 40 professionals. Zij worden aangestuurd door een directeur-bestuurder die periodiek verantwoording aflegt aan de RvT. Alle aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering. WZW werkt vanuit de kernwaarden daadkrachtig, inventief, verbindend en persoonlijk. www.wzw.nl

Hoe werken wij als RvT?
Er is nauwe samenwerking tussen RvT en onze directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis, met wederzijds vertrouwen als basis. We hebben een integrale verantwoordelijkheid en een transparante, positief-kritische samenwerking. Daarbij respecteren we elkaars visie en competenties.
Onze RvT heeft zes leden en komt vijf keer per jaar bijeen, aangevuld met twee ALV’s en een bestuurlijke stakeholdersbijeenkomst. We hebben een Remuneratiecommissie en een Audit-commissie. Deze komen tweejaarlijks samen. Daarnaast maken we tijd vrij voor educatie en zelfevaluatie. Als lid investeer je 100 tot 120 uur per jaar.

Lid RvT

  • Je houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de vereniging en de daaraan verbonden organisatie;
  • Je onderstreept de maatschappelijke visie op de kerntaak van WZW en draagt die uit;
  • Met betrokkenheid vervul je de rol van sparringpartner en werkgever;
  • Je treedt op als ambassadeur van WZW.

 

Wie zoeken we?
We streven naar evenwicht in betrokkenheid bij de aangesloten organisaties enerzijds en volledige onafhankelijkheid in het toezicht anderzijds. Daarom hebben zowel onafhankelijke toezichthouders als ook toezichthouders vanuit onze leden zitting in onze RvT. Wij zoeken er een toezichthouder vanuit de ledenkring van WZW bij. Vanuit die hoedanigheid ben je maatschappelijk betrokken en verbonden met de sector, het arbeidsmarktvraagstuk én onze regio. Wij hechten waarde aan diversiteit, ook in de vertegenwoordiging van branches en sub regio’s. Gezien de huidige samenstelling van onze RvT zoeken we daarom een toezichthouder vanuit de branches Ziekenhuizen, Jeugdzorg of Sociaal Domein en vanuit de sub regio’s Food Valley en Rivierenland.

Daarnaast:

  • vervul je een bestuurlijke positie bij een van de leden van WZW;
  • ben je een collegiaal toezichthouder en weet je de diverse rollen daarbij gericht in te zetten (ervaring als toezichthouder is geen vereiste);
  • bezit je het vermogen om bestuur en toezicht te scheiden;
  • kun je belangen van diverse partijen afwegen binnen de context van WZW;
  • heb je voldoende tijd en energie om deze mooie rol in te vullen.

Honorering
Deze is afgeleid van de WNT.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen ben je welkom om contact op te nemen met de sollicitatiecommissie bestaande uit RvT-leden Annemiek Nelis (voorzitter) en Angela Jansen (lid RvT).

Dit kan via Pia van den Berg (officemanager van WZW): p.vandenberg@wzw.nl of 026 – 38 98 983.

Je reactie is welkom!
Wij ontvangen je korte motivatie en CV graag voor 25 januari 2024 via info@wzw.nl, t.a.v. Sollicitatiecommissie RvT. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 5 maart 2024.

De ALV op 28 mei 2024 benoemt je, op bindende voordracht van de RvT, en stelt je aan voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

 

Contact opnemen over deze vacature?

Onze officemanager Pia brengt je graag in contact met de leden van de sollicitatiecommissie.