Netwerk, samenwerking en agendavorming

De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn staat continu voor uitdagingen. Uitdagingen die iedere organisatie afzonderlijk aangaat. Als sector hebben we daarnaast een maatschappelijke opgave die de individuele belangen overstijgen. Vanuit WZW vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden, van Zorg en Welzijn in de regio en zijn wij verbinder in dit netwerk.  

We zijn goed op de hoogte van wat er regionaal speelt en agenderen knelpunten en successen naar landelijk niveau. Omgekeerd maken we ook de vertaalslag van wat landelijke ontwikkelingen voor de regio betekenen. We informeren, delen en inspireren met succesvolle praktijkvoorbeelden. We maken gebruik van ons krachtige netwerk met de overtuiging dat we samen – met de kracht van elkaars nabijheid, kennis en expertise – verder komen. 

In onze regio pakken we maatschappelijke opgave gezamenlijk op door strategische arbeidsmarktthema’s samen te werken. Daartoe hebben we samen met onze leden, regionale onderwijspartners een Meerjarenagenda 2025 ontwikkeld. Het geeft richting en is een continue toetssteen of we “het juiste” doen. De strategische adviesgroepen <link> en de expertise- en ontwikkelgroepen <link> spelen hierbij een belangrijke rol.  

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Netwerk, samenwerking en agendavorming:

Factsheets & Onderzoeken