De medewerkersreis

Het blijft uitdagend om aan (passend) personeel te komen en nog meer om ze te behouden. We zien dat de mensen die we aannemen vaak direct op een rijdende trein stappen, met alle gevolgen van dien; verzuim, vertrek of een ommezwaai van enthousiast naar verzuurd. En voor we het weten vullen we het ene gat met het andere en zo blijven we doorgaan. Een neerwaartse spiraal kunnen we alleen doorbreken met positieve samenwerking binnen een herkenbare organisatiefilosofie. Een goed begin is hierin het halve werk, dat hebben we gezien bij het programma ‘Organisatiebuddy’s’. Met het actieprogramma ‘De Medewerkersreis’ gaan we een stap verder.

Interne reis
Namelijk het wortelen van de cultuur, gezien vanuit de reis die de medewerker aflegt binnen de organisatie. Dat begint bij werving & selectie en indiensttreding, maar denk ook aan onderlinge omgangsvormen, leer-/werkperspectief, aansturing en uiteindelijk een exit. Dat zorgt voor anders denken en anders doen, maar ook consolideren wat goed loopt. Per onderwerp willen we vernieuwen en omdenken, waarbij de deelnemende organisaties aan de slag gaan met de items waar ze intern tegenaan lopen en die echt anders ingericht mogen worden. Desnoods experimenteel. Ideeën en acties, gebaseerd op de verbinding tussen medeweker en organisatie, vanuit de organisaties zelf, zijn dus leidend voor dit project.

Reisbrochure
De deelnemende organisaties delen hun resultaten en ervaringen met elkaar en aan alle geïnteresseerde organisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley. Hiervoor maken we een unieke reisbrochure! Deelnemende organisaties helpen elkaar indien een andere organisatie het resultaat ook wil introduceren. De actie is in 2021 gestart met 6 deelnemende organisaties uit de regio’s Foodvalley en Arnhem. Voorwaarde voor deelname is dat de projectleider binnen een organisatie (minimaal) 4 uur per week beschikbaar is voor dit project en direct schakelt bij voorkeur met een MT-lid. Om de kruisbestuiving te realiseren creëren we lerende netwerksessies voor de HR-verantwoordelijken van deze deelnemende organisaties.

Doelstellingen  

1. Behoud van medewerkers
Wetende aan welke reis je deelneemt, betekent ook al snel een intrinsieke motivatie. Kortom medewerkers blijven langer bij de organisatie en voelen zich snel onderdeel van de organisatie.

2. Organisatie inzicht
Vanuit het project sluiten we aan op de organisatie ontwikkelvraagstukken, waarbij we projectmatig zaken specifiek gaan oppakken. Verbetervoorstellen worden uitgewerkt en getest.

3. Regionaal delen
De deelnemende organisaties gaan hun ervaringen en aanpassingen delen. Niet alleen met elkaar, maar ook met alle organisaties die vanuit de V&V tafels betrokken en geïnteresseerd zijn. De resultaten en totstandkoming worden dus openlijk gedeeld. Er mag gekopieerd en geleerd worden van elkaar. Sterker nog; voor de niet deelnemende organisaties hebben we in 2023 een kopieerbudget beschikbaar gesteld.

Boogde resultaten

  • Inzicht in de medewerkersreis binnen de organisaties.
  • Per organisatie wordt door deelname minimaal één onderdeel anders ingekleed ten behoeve van een positieve medewerkersreis.
  • Organisaties leren van elkaar.

Fasering en activiteiten

  • Analyse/nulmeting bij de deelnemende organisaties. (Q2 en Q3 2021)
  • Organisaties gaan voorstellen van een aanpassingen projectmatig uitwerken. (Q3 en Q4 2021)
  • Implementatie Aanpassingen (Q1 2022)
  • Evaluatie Projectaanpassingen (Q4 2022)
  • Lerend netwerk (Q3 2021-Q4 2022)

Het eindresultaat: de brochure Medewerkersreis

Gedurende het project hebben de deelnemende organisaties meerdere initiatieven bedacht, geprobeerd en geïmplementeerd. Eind 2022 hebben we speciaal voor geïnteresseerde organisaties in de Zorg een ludieke reisbrochure gemaakt. Hierin laten we, gekoppeld aan een reis, zien wat er zoal gedaan is bij deze organisaties. Want we delen graag binnen de Zorg. Het mooie van dit actieprogramma is dat daarnaast andere organisaties die deelnemen aan de V&V tafel van de regio’s Foodvalley en Arnhem gebruik kunnen maken van een kopieerbudget. Dat wil zeggen dat ze naast begeleiding en inzet vanuit de projectleider er ook een bedrag beschikbaar gesteld wordt om ideeën en initiateven te ‘kopiëren’ voor de eigen organisatie. Begin 2023 maken we de balans op qua interesse, dan weten we ook wat het gemiddelde budgetbedrag is. Dus heb je interesse? Neem dan snel even contact op… met de reisleiding!

 

Bekijk hier de reisbrochure         

Interesse?

Wil je meer informatie over dit project en/of wil je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor het gratis kopieerbudget? Neem dan contact op met Matteo Kooman, projectleider. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-108 92 111 of per mail: matteo@bureau-owl.nl.