De Werkgeverij

De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers samenwerkingspartners. De partners delen onderling werk, talent en interne scholing gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen.

Medewerkers kunnen zich op basis van vrijwilligheid aanmelden en zich beschikbaar stellen voor ander werk en opdrachten bij andere deelnemende werkgevers. Op deze manier kunnen werkgevers flexibel inspelen op fluctuaties van de arbeidsmarkt, krijgen medewerkers meer werkzekerheid en kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten gewaarborgd en draagt het bij aan behoud van de medewerkers voor de sector. Ook mensen die nog niet werkzaam zijn bij een van de deelnemende werkgevers zijn welkom bij de Werkgeverij.

Delen van werk en opdrachten

Aangesloten organisaties bieden werk en opdrachten die zij niet intern kunnen invullen, aan op de website van de Werkgeverij. Dit aanbod verzendt De Werkgeverij wekelijks via een vacatureoverzicht naar alle mensen die zich hebben aangemeld op de site van De Werkgeverij. Werknemers van deelnemende organisaties hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op werk vanuit deelnemende werkgevers, dat vergroot de kans op werkzekerheid. De Werkgeverij biedt de mogelijkheid om door middel van detachering in dienst te blijven van de huidige werkgever. Lees hier het ervaringsverhaal van Stan Peeters: De overstap van RIBW Nijmegen-Rivierenland naar Siza.  

Talent in beeld

Iedereen die een profiel heeft aangemaakt op de website van de Werkgeverij kan zijn talenten en waar ze naar op zoek zijn inzichtelijk maken voor de aangesloten werkgevers. Deze werkgevers kunnen vervolgens solliciteren naar die talenten. We noemen dit ook wel ‘andersom solliciteren’.

Scholingsmogelijkheden

Aangesloten werkgevers stellen reguliere interne scholing beschikbaar voor werknemers van deelnemende organisaties van De Werkgeverij. Op deze manier werken we aan kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening en de inzetbaarheid van de werknemers.

Gezamenlijke activiteiten

De aangesloten werkgevers organiseren jaarlijks een aantal gezamenlijke activiteiten voor hun medewerkers. Zo wordt er eens per jaar een ontmoetingsweek georganiseerd en vindt er van 20 t/m 24 september de eerste gezamenlijke vitaliteitsweek plaats. Daarnaast organiseren zij een paar keer per jaar een ‘Talentenmarkt: Werk zoekt Talent’ Hieraan kan iedereen die op zoek is naar andere werk deelnemen.

Proeftuin collectief werkgeverschap

In de proeftuin van de Werkgeverij en CNV Zorg en Welzijn hebben vijf aangesloten organisaties – IrisZorg, entrea lindenhout, Moviera, Pro Persona en RIBW Nijmegen & Rivierenland – in de zomer 2022 gezegd: we gaan met elkaar kijken of het lukt te komen tot een vaste arbeidsovereenkomst met dezelfde voorwaarden waarmee je bij meerdere werkgevers kunt werken. En we gaan het daarmee mogelijk maken om talent op meerdere plekken in te zetten

Koploper van Actieleernetwerk

Koploper landelijk Actieleernetwerk
De Werkgeverij is in februari 2020 koploper van het landelijke Actieleernetwerk geworden. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt in de aanpak van de tekorten. Zie ook: Nieuws: Werkgeverij Koploper van het landelijke actieleernetwerk.

De Werkgeverij - publicaties

Bekijk het filmpje van de Werkgeverij https://youtu.be/kZ1PT4wafEU

Lees meer over de Werkgeverij en de doorontwikkeling van dit initiatief in het artikel Parel uit de regio: de Werkgeverij uit het WZW e-zine over regionaalwerkgeverschap en flexibilisering arbeidsmarkt.
Ezine WZW 2022 V7 Pagina’s 6 7

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren