Organisatiebuddy’s

De arbeidsmarkt is al enige tijd erg in beweging en de vraag naar nieuw personeel neemt in de Zorg alleen maar toe. Terecht dat daardoor veel nadruk ligt op het werven en selecteren van nieuwe collega’s. Maar wat gebeurt er nadat de werving en selectie positief is afgerond? Is er met de toenemende werkdruk en veranderende omgeving ruimte om iemand echt op te vangen, te begeleiden en wegwijs te maken binnen de organisatie?

Organisatiebuddy: sociaal en praktisch 
Dat is best lastig gebleken, omdat dit werkzaamheden zijn die er ‘even bijkomen’. Om ongewenste uitstroom van nieuwe medewerkers te voorkomen richt deze actie zich specifiek op het begeleiden van nieuwe medewerkers door middel van de inzet van organisatiebuddy’s. In het onboarding-programma staan drie aspecten centraal: sociaal, praktisch en inhoudelijk. Een organisatiebuddy richt zich met name op de eerste twee aspecten. Nieuwe medewerkers krijgen een warm welkom, worden praktisch de weg gewezen in de organisatie en begeleidt bij het inwerken door een organisatiebuddy. De teams kunnen zich hierdoor focussen op het inhoudelijk inwerken van hun nieuwe collega. De organisatiebuddy helpt de organisatie door het belang van een goed begin uit te leggen en voert nadrukkelijk de regie op dit gehele proces. Organisatiebuddy’s worden gekwalificeerd en gefaciliteerd om nieuwe medewerkers op te vangen en te begeleiden in het eerste periode van het dienstverband, waardoor zij behouden blijven voor de organisatie en sector.  In de regio wordt een lerend netwerk georganiseerd voor organisatiebuddy’s werkzaam bij V&V-organisaties om kennis en ervaring te delen.

Begeleiding op maat
Inmiddels zijn er 16 organisatiebuddy’s aan de slag bij de 11 deelnemende organisaties. Zij krijgen begeleiding op maat, met als doel om nieuwe medewerkers op te vangen en te begeleiden in het eerste periode van het dienstverband, waardoor zij behouden blijven voor de organisatie en sector. In de regio is een lerend netwerk ontwikkeld waardoor men elkaar inspireert en van elkaar leert. Nu de basis van dit project staat zijn we aan gestart met  generieke vervolgacties. Zo hebben we een enquête opgesteld waardoor we kunnen meten of de nieuwe medewerkers een goed begin daadwerkelijk ervaren als een goed begin!
De inzet vanuit de organisatiebuddy’s wordt gewaardeerd met een kleine 8, een mooi cijfer voor deze beginnende rol/functie.

Toolbox
De organisatiebuddy voert weliswaar de regie, maar de gehele organisatie heeft uiteraard een verantwoordelijkheid met betrekking tot het omgaan met nieuwe medewerkers. Daarom is vanuit dit project een toolbox ontwikkeld door middel van filmpjes waarin we laten zien hoe het níet moet aangaande de ontvangst, collega’s onderling, de leidinggevende en het omgaan met de organisatie identiteit. Deze toolbox wordt verder op maat ontwikkeld voor de deelnemende organisaties, maar ook andere organisaties kunnen deze Toolbox inzetten.

Afronding project
Om het project op een leuke manier af te ronden hebben we tot meerdere keren geprobeerd om een bijeenkomst te organiseren waarbij alle organisatiebuddy’s, contactpersonen en betrokkenen werden uitgenodigd. Helaas zorgden de coronamaatregelen ervoor dat we deze sessie moesten verzetten en uiteindelijk annuleren.

Het alternatief is dit document, dat meteen een mooie waardevolle herinnering op papier is geworden. Vanuit diverse thema’s is er een beginvraag gesteld aan een deelnemer, met het verzoek om een vervolgvraag binnen ditzelfde thema te stellen. Die vraag werd doorgezet aan iemand anders, die weer een vervolgvraag stelde, etc. Hierdoor hebben we per thema 4 vragen die beantwoord zijn. Leuk dat iedereen enthousiast hieraan heeft deelgenomen. Ook erg leuk om te zien hoe sommige thema’s een eigen weg op zijn gegaan.