Praktijkleerroute

In februari 2017 is Rijn IJssel samen met ouderenzorg Pleyade gestart met een groep van 13 studenten en een groep van 13 studenten bij Siza (gehandicaptenzorg). In september 2017 is deze unieke manier van opleiden uitgebreid met Attent Zorg en Behandeling en Pleyade Tertzio, beide op één locatie in Elst.

In februari 2018 is de praktijkleerroute verder uitgebreid bij de opleidingen Sociaal Werk. In Westervoort krijgen de studenten van Rijn IJssel in samenwerking met de gemeente Westervoort en de Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) onderwijs en praktijkervaring aangeboden bij diverse maatschappelijke instellingen en organisaties. Datzelfde jaar is er in samenwerking met SKAR een praktijkleerroute gestart voor de opleiding pedagogisch medewerker. Inmiddels volgen zo’n 200 studenten van Rijn IJssel hun opleiding via de praktijkleerroute.

In 2020 is er een praktijkleerroute gestart bij RijnWaal Zorggroep. Deze praktijkleerroute biedt ook studenten van de opleiding Verpleegkunde, naast de opleidingen Helpende en Verzorgende, de mogelijkheid om hun opleiding op deze manier te volgen. Daarnaast is er in samenwerking met de gemeente Arnhem de praktijkleerroute Arnhem-Noord gestart voor studenten van de opleiding Sociaal Werk. Met Innerwaard Integrale Kindcentra en Quadraam (middelbaar onderwijs) is de intentie uitgesproken om dit schooljaar nog te starten met een praktijkleerroute voor de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. In 2021 is de praktijkleerroute gestart bij Pluryn.

Praktijk en les dicht bij elkaar
De Praktijkleerroute is een leerroute voor de echte doener die direct in contact komt met de verschillende doelgroepen en daarmee ook direct kennismaakt met de beroepspraktijk. Studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen, die de Praktijkleerroute volgen, waarderen het dat zij vanaf het begin van hun opleiding veel praktijkervaring opdoen, veel contact hebben met cliënten en dat de afstand tussen praktijk en les klein is.

Korte lijnen

Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Docenten en werkbegeleiders hebben korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf. De Praktijkleerroute is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag vanuit de zorg- en welzijnssector om studenten meer op te leiden in de context van het werkveld én de behoefte vanuit de studenten dat zij niet meer passen binnen het huidige onderwijssysteem. Zij hebben behoefte om direct in het werkveld te leren.

Beter onderwijs
Binnen de Praktijkleerroute zijn er korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De resultaten zijn positief. Door de nauwe samenwerking is er een betere afstemming met het werkveld en wordt het leerproces beter gevolgd. De studenten worden opgeleid vanuit de vraagsturing en hierbij is de context leidend. De eerste diploma’s zijn inmiddels afgeleverd. In het werkveld zijn meer handen aan het bed waardoor de cliënt meer aandacht krijgt en ook daar is merkbaar dat de praktijkleerroute bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Toekomst
Het doel van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een instroom van twee keer per jaar. De werving vindt plaats vanuit de huidige reguliere BOL-klassen en vanuit de nieuwe aanmeldingen, dit samen met de betrokken werkgevers zoals Siza, Pleyade, Attent Zorg en Behandeling, RijnWaal Zorggroep en Pluryn. Rijn IJssel Zorg & Welzijn streeft er naar de komende jaren het aantal opleidingen uit te breiden en meer zorg- en welzijnsinstellingen in de regio te betrekken bij de Praktijkleeroute. Daarnaast is het streven om ook andere opleidingen van Zorg en Welzijn te betrekken in de praktijkleerroute.

Onderwijsaanbod
Het uitgangspunt voor de samenwerking is het samen onderwijs ontwikkelen en vormgeven in de contextrijke leeromgeving in de instelling. Het Leven lang leren wordt bevorderd door met het werkveld te professionaliseren in de Praktijkleerroute voor werknemers in het werkveld.

Direct aan de slag met geleerde theorie
Als er in de les theorie wordt behandeld gaat de student diezelfde dag nog met het geleerde aan de slag tijdens de beroepspraktijk. Doordat het onderwijs in de organisatie gegeven wordt, worden er opdrachten met en voor de cliënten uitgewerkt. Er wordt voortdurend gereflecteerd.

Het gaat om de volgende opleidingen:
• Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2
• Verzorgende IG, niveau 3
• Maatschappelijke Zorg, niveau 3 en 4
• Begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
• Pedagogisch medewerker (niveau 3) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)
• Onderwijsassistent (niveau 4)
• Sociaal Werk, niveau 4
• Verpleegkunde, niveau 4

Meer informatie

Mieke Bouman, kwartiermaker Praktijkleerroute Rijn IJssel

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren