Regionaal Werkgeverschap Gelderse Vallei

Samen aantrekkelijk werkgever in de regio Gelderse Vallei zijn voor huidige en toekomstige professionals in de zorg. Met dat doel hebben zorgorganisaties Vilente, Norschoten, Santé partners, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Zinzia, Icare, Opella, Zorggroep Charim en onderwijspartners Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke Onderwijsgroep en Rijn IJssel de handen ineen geslagen. Afgelopen juni ondertekenden zij een intentieverklaring om samen regionaal werkgeverschap aan te gaan.

De huidige en toekomstige personeeltekorten binnen de zorg maken dat innovatieve werkvormen nodig zijn. Door het aanbieden van regionaal werkgeverschap willen de samenwerkende organisaties in de Gelderse Vallei hun medewerkers werkzekerheid en een leven lang ontwikkelen in de zorgketen bieden. De intentie is dat medewerkers met behoud van werkzekerheid hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen binnen meerdere zorgorganisaties. Waar nodig zullen functies en niveaus worden losgelaten en wordt gekeken naar nieuwe rollen en taken en het anders inrichten van werk.

Onbenut arbeidspotentieel
Regionaal werkgeverschap vergroot de kansen op het behoud van medewerkers, maar ook op het inzetten van andere doelgroepen en onbenut arbeidspotentieel voor de sector. Uitgangspunt blijft altijd de behoefte en ambitie van de professionals en om voor hen een aantrekkelijke werkgever te zijn én blijven.

Het waarom is helder, hoe het regionaal werkgeverschap er uit gaat zien; daar gaan ze de komende periode ontdekken en onderzoeken. Programmamanager Ellen van Wijk is sinds oktober aangetrokken om het initatief samen met de organisaties verder vorm en inhoud te geven. Het initiatief wordt gestart met 11 organisaties, waarbij er op termijn ruimte is voor andere organisaties en branches om aan te sluiten.

Lees hier de intentieverklaring.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het initiatief Regionaal Werkgeverschap Gelderse Vallei contact op met programmamanager Ellen van Wijk.