Werkzekerheid en leven lang ontwikkelen in zorgketen

3 nov 2022

Zorg en Onderwijs starten regionale samenwerking op werkgeverschap van in Gelderse Vallei tegen arbeidsmarkttekorten. Gezamenlijk bieden zij medewerkers werkzekerheid en leven lang ontwikkelen in zorgketen. 

Zorgorganisaties Vilente, Norschoten, Santé partners, Zinzia, Icare, Opella, Zorggroep Charim, Ziekenhuis Gelderse Vallei en onderwijspartners Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke Onderwijsgroep en Rijn IJssel slaan de handen ineen door samen regionaal werkgeverschap voor hun huidige en toekomstige medewerkers in te vullen. Zij zien het als hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende, kwalitatieve zorg en dienstverlening voor alle inwoners in Gelderse Vallei beschikbaar is én blijft.

Door aantrekkelijk regionaal werkgeverschap willen zij medewerkers werkzekerheid en een leven lang ontwikkelen in de zorgketen bieden. De zorgorganisaties juichen mobiliteit binnen de sector en regio toe en willen een optimaal ontwikkelklimaat scheppen, door onder andere flexibel en innovatief op te leiden in de keten. Initiatieven voor het in de keten opleiden van verpleegkundigen en zorgrunners zijn hier eerste voorbeelden van. Waar nodig worden functies en niveaus losgelaten en nieuwe rollen en het anders inrichten van werk gefaciliteerd.

Dit biedt niet alleen kansen voor het behoud van medewerkers, maar ook om andere doelgroepen en onbenut arbeidspotentieel voor de sector in te zetten. Uitgangspunt is altijd de behoefte en ambitie van de zorgprofessionals. Zo zijn én blijven zij een aantrekkelijke werkgever. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn de eerste doelgroepen, maar dit wordt op termijn uitgebreid.

Samen met lef vernieuwen

De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt om lef, overstijgende samenwerking en het soms doorbreken van bestaande structuren, zowel binnen de zorg als het onderwijs en invulling geven aan regionaal werkgeverschap is complexe materie. Daarom wordt er geleerd van andere regionale initiatieven, zoals de Werkgeverij. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van kennis die al voorhanden is. Ook dient het eindrapport ‘In wat voor een land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) als input voor de verdere inrichting van regionaal werkgeverschap.

 Intentieverklaring
Afgelopen juni tekenden deze werkgevers een intentieverklaring als aftrap van de samenwerking.De komende tijd gaan de organisaties aan de slag met het omzetten van hun ambities in concrete acties. Op termijn is er ruimte voor andere organisaties en branches om aan te sluiten.

Binnenkort vind je op wzw.nl meer informatie over Regionaal Werkgeverschap Gelderse Vallei.

 

Meer weten over dit initiatief?

Neem contact op met Ellen.