Jongerenvoorlichting

Jongeren hebben de toekomst! Zij zijn onmisbaar voor onze sector. Het is dan ook van groot belang dat we (blijven) investeren in een positieve en realistische beeldvorming. Daarmee laten we jonge talenten zien hoe mooi en veelzijdig het werk in Zorg en Welzijn is. WZW geeft op verschillende manieren aandacht jongerenvoorlichting.

Tmrrw(Tomorrow)-app

Veel jongeren worstelen met de vraag over hun toekomst. Wat vind ik leuk, waar liggen mijn talenten en welke opleidingen en beroepen passen hierbij? Om jongeren te ondersteunen in deze zoektocht ontwikkelt tmrrw een app waarmee zij zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren.

Kortom, de app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. WZW en onze collega- regionale werkgeversorganisaties omarmen deze innovatieve stap in onze aanpak jongerenvoorlichting. De benadering sluit goed aan bij de wijze waarop jongeren informatie tot zich nemen en daarmee investeren we in het talent van morgen.

Duurzaam werven-concept

Alle zorg- en welzijnsorganisaties kunnen laagdrempelig gebruikmaken van het platform dat de app ten behoeve van hun eigen werkgeversmerk. Je kunt zelf voorlichtingsfilmpjes maken en uploaden op het tmrrw-platform.

Ook interessant voor jouw organisatie is het duurzaam werven-concept dat Tmrrw ontwikkelde. Tmrrw ondersteunt je met het verfilmen van vacatures. Vacaturevideo’s leveren immers meer respons op dan tekst. Je ontvangt een reeks mini-interviews die je kunt inzetten voor jouw vacature, voor jouw werken bij site of social media. En als ze er dan toch zijn, nemen ze ook direct een aantal voorlichtingsvideo’s op voor de tmrrw app.

Meer informatie over de app vind je op tmrrw.nl. Praktische uitleg over de app vind je in deze toolkit. Meer weten over Duurzaam werven ga naar www.duurzaamwerven.nl.

Lespakket Aan JOU hebben we wat

Het lespakket Aan JOU hebben we wat informeert, inspireert en interesseert jongeren voor de sector Zorg en Welzijn. Het geeft inzicht in de omvang van onze sector en de gevarieerdheid in beroepen en opleidingen. Geen stoffige, saaie lessen, maar digitaal, interactief en fris. Filmpjes afgewisseld met polls en opdrachten om jongeren kennis te laten maken met de dynamiek van de sector, maar vooral ook om te laten zien hoe waardevol het werk is. Daar hebben onze zorg- en welzijnsorganisaties in de regio alle belang bij!

Het lespakket is gratis beschikbaar voor onderwijsinstellingen in onze regio. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning van de voorlichting en beroepsoriëntatie van leerlingen vmbo (leerjaar 1/2), havo/vwo (gekoppeld aan de profielkeuze in leerjaar 3) en voor het leerlingen van groep 7/8 primair onderwijs. Ondertussen blijven we afstemming zoeken met docenten over hoe het lespakket aan blijft sluiten bij de beleveniswereld van jongeren.

Direct aanvragen

Bekijk de informatieve webinar om een indruk te krijgen van de inhoud. Of vraag Aan JOU hebben we wat direct aan via aanjouhebbenwewat.nl. Het lespakket voor het Primair onderwijs is digitaal beschikbaar. Klik hier om het lesmateriaal te bestellen en te downloaden.

Aan JOU hebben we wat is een initiatief van RegioPlus in samenspraak met de14 regionale werkgeversorganisaties dat in 2018 is uitgerold. In onze regio is het één van de middelen die wij inzetten ten behoeve van jongerenvoorlichting. Bekijk hier onze andere activiteiten op dit gebied.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie een bijdrage kan leveren aan het voorlichten van jongeren? Neem dan contact op met onze collega Yvonne.

In the spotlight

Aan JOU hebben we wat

Met Zorg & Welzijn kun je alle kanten uit. Of je nou sociaal, technisch, sportief of creatief bent, in deze sector vind je bij elke interesse een passende baan. Weten welk beroep er het beste bij je past?

Voorlichting
Lees verder

Onze leden

Entrea Lindenhout
OBG
Unique Zorg
De Kroon Zorg
SPA Peutercentra
Vreedenhoff
Maatman Zorggroep
Zo Zijn
Buro Maks
Stichting Malderburch
KION
Pactum
Liemerije
Werkgevers Servicepunt
Rijnstate ziekenhuis
SZR
Philadelphia
Onder De Bomen
King Thuiszorg
Siza
Pluryn
's Heeren Loo
GGZ centraal
RIBW Nijmegen & rivierenland

Overige projecten van: Thema Imago en Voorlichting