Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg

Om maatschappelijk verantwoord te werken én antwoord te geven aan de tekorten in V&V-organisaties is bij tien ouderenzorgorganisaties in de regio Arnhem en Foodvalley het Instroomproject nieuwkomers gerealiseerd. Het project was een nauwe samenwerking tussen Dulon College, Rijn IJssel, Werkgeversservicepunten en leerwerkloketten in regio Foodvalley en Midden-Gelderland, elf gemeenten, Vluchtelingenwerk en waarbij WZW het projectmanagement deed. 

In totaal begonnen 28 nieuwkomers in 2019 met leren en werken in de ouderenzorg. Na een intensief leerwerktraject van zes maanden, en met behoud van uitkering, is meer dan de helft doorgestroomd naar een BBL-opleiding voor Helpende of Verzorgende. De nieuwkomer ging twee dagen per week naar school en liep twee dagen per week stage.  

De hoge inzet van de nieuwkomer, de intensieve individuele begeleiding, de interventies van de jobcoach en door de training cultuursensitiviteit zorgden onder meer voor een hoog rendement. Daarnaast leidde het tot meer wederzijds begrip bij de nieuwkomer, de werkbegeleider en het team. Onduidelijkheden door culturele verschillen worden sneller gesignaleerd en opgelost met elkaar.  

De eerste nieuwkomers hebben in juli 2021 hun diploma behaald en hebben nu een vaste baan!  

Deze zeer gemotiveerde doelgroep van nieuwkomers is een aanwinst voor een organisatie en voor Zorg en Welzijn in onze regio.  

Het project is inmiddels afgerond. 

In the spotlight

Van leerkracht in Syrië naar Helpende in Nederland

Vijf jaar geleden vluchtte Rafah Ferzli (41) vanuit Syrië naar Nederland. In september 2020 startte ze met de BBL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn aan het Dulon College, locatie Veenendaal. Haar werkplek was bij Zorggroep ENA in Barneveld. Daarvóór liep ze hier al een half jaar stage, vanuit het Instroomproject nieuwkomers in de ouderenzorg van WZW. Na anderhalf jaar stage, werken en studeren kreeg ze op 6 juli het felbegeerde diploma.

Onze leden

Stichting RijnWaal Zorggroep
Liemerije
Zorggroep ena
Vilente
Zinzia
Icare

Overige projecten van: Thema Inspiratie en kennis delen