Eerste nieuwkomers in de ouderenzorg behalen al na anderhalf jaar mbo-diploma

7 jul 2021

Eind januari 2020 startten 28 nieuwkomers (statushouders) in Gelderland met het instroomproject Nieuwkomers in de ouderenzorg. Rafah Ferzli (41), die vijf jaar geleden met haar gezin uit Syrië vluchtte, was één van die 28 leerlingen. Na slechts anderhalf jaar studeren aan het Dulon College, kreeg Rafah op dinsdag 6 juli als een van de eersten haar felbegeerde mbo-diploma overhandigd om als gekwalificeerd medewerker aan de slag te gaan als Helpende Plus in de ouderenzorg. Het is een mooi eerste resultaat van het instroomproject waarin onder meer tien ouderenzorgorganisaties, regionale onderwijspartners en elf gemeenten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

In Syrië werkte Rafah 17 jaar lang als leerkracht in het basisonderwijs. Met haar man en twee zoons woont ze nu in Barneveld. Ze rondde haar inburgeringstraject af en deed vrijwilligerswerk. Een medewerkster van Vluchtelingenwerk wees haar op het instroomproject Nieuwkomers in de ouderenzorg van werkgeversvereniging WZW. Rafah: “Dat sprak me meteen aan! Wij voelen ons hier thuis en willen graag een bijdrage leveren en iets teruggeven aan Nederland. Via dit project krijg ik die kans.”

Sneller integreren en hogere instroom
Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds voor nieuwkomers zoals Rafah, die versneld integreren en worden opgeleid tot gekwalificeerd zorgmedewerker met een vast contract. Anderzijds draagt het instroomproject Nieuwkomers bij aan de aanpak van de tekorten in de zorg en sluit de instroom van nieuwkomers aan bij de ontwikkeling dat steeds meer bewoners verschillende culturele achtergronden hebben.

Talent (h)erkennen

Rafah liep gedurende een halfjaar twee dagen per week stage in de ouderenzorg en volgde twee dagen per week lessen bij het Dulon College in Ede: Nederlands en rekenen, vaktaal en digitale vaardigheden. Op die manier konden de leerlingen, afkomstig uit onder meer Eritrea, Syrië, Afghanistan en Oeganda, wennen aan de Nederlandse werkcultuur en -processen. Rafah: “Ik voelde me meteen op mijn gemak.” De vooropleiding van een halfjaar gaf ook de deelnemende ouderenzorgorganisaties de ruimte om de doelgroep beter te leren kennen en talent te (h)erkennen. En met succes; nagenoeg alle nieuwkomers die waren gestart met de vooropleiding, wisten zelfs tijdens de intensieve coronatijd hun stage voort te zetten. Rafah stroomde vervolgens door naar de BBL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Overeenkomsten en verschillen

Rafah had er nooit eerder over nagedacht om in zorg te gaan werken. “Maar eigenlijk zijn er veel overeenkomsten met werken in het onderwijs. Ook in de zorg is het belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en dat je geduldig bent. Het is zinvol en dankbaar werk.” Ze vond het een uitdaging om een leer-werktraject te volgen in een vreemde taal. “Ik heb fijne collega’s en kreeg goede ondersteuning.” Lilian Meijer, praktijkbegeleider van Rafah bij Zorggroep ENA: “Wij werken behalve met werkbegeleiders op de afdeling, ook met praktijkbegeleiders die los staan van de afdeling. Zeker in het begin is het belangrijk om extra in te zetten op de begeleiding. Nieuwkomers moeten bekend raken met de zorg, met de afdeling en met onderwerpen als dementie.”

Een verschil met werken in Syrië is dat in Nederland alles is vastgelegd in protocollen en richtlijnen. Rafah vindt dat prettig. In Syrië is het meestal de familie die de zorg heeft voor oudere gezinsleden. “Het is daar een schande als je je vader of moeder naar een zorginstelling brengt. Maar ik vind het goed zoals het hier is geregeld. Ouderen hebben vaak deskundige zorg nodig . Dat kan de familie niet bieden. In de zorginstellingen hier krijgen ouderen de juiste zorg en aandacht.”

Intensieve samenwerking sleutel tot succes

De intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen in regio Midden-Gelderland en regio Foodvalley is de sleutel tot het succes geweest. De samenwerking maakte het mogelijk dat gezamenlijke en individuele doelen van de nieuwkomers en ouderenzorgorganisaties konden worden gerealiseerd. Zorgorganisaties hebben nieuwe enthousiaste collega’s kunnen aannemen en de Werkgeversservicepunten hebben veel mensen uit hun doelgroepenbestand kunnen helpen aan een baan. Vluchtelingenwerk heeft de nieuwkomers kunnen enthousiasmeren voor de ouderenzorg en een cultuursensitiviteitstraining gegeven. WZW, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, neemt het projectmanagement op zich en is apetrots op de mooie resultaten die samen met onderwijspartners Rijn IJssel en Dulon College en werkgevers in de regio worden behaald.

Wil je meer weten over het project Nieuwkomers in de zorg?

Neem dan contact op met onze collega Susanne.