Na leerwerktraject in ouderenzorg start op arbeidsmarkt voor statushouders

22 jun 2022

Je hebt moeten vluchten uit een onveilig thuisland. In Nederland vind je een nieuwe basis en op een gegeven moment mag je als statushouder hier aan het werk. En dan….ook al ben je goed opgeleid in je thuisland, de ene na de andere sollicitatie ketst af. Op de taalbarrière, geen erkenning voor je diploma’s of cultuurverschillen. Via een uniek leerwerktraject tot helpende of verzorgende kregen 28 statushouders in Midden-Gelderland en Foodvalley de opstap naar werken in de ouderenzorg geboden. De eerste gediplomeerden zwaaiden na tweeënhalf jaar vol trots af.

‘Dit leertraject geeft ons de kans om hier een start te maken, de kans om hier iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Ik heb mijn leven hier gekregen.’ Aan het woord is een van de gediplomeerden. Het geeft direct de impact aan die het project “Nieuwkomers in de ouderenzorg” heeft voor deze groep. Na tweeënhalf jaar hard werken hebben nu de eerste zes deelnemers hun diploma behaald, vijf zijn nog in opleiding tot verzorgende IG. Vijftien van de 28 werken nog steeds in de (ouderen)zorg, waaronder ook in de facilitaire dienstverlening of als woon-assistent.

Na een voortraject van een half jaar, met behoud van uitkering en waarin onder meer taalbeheersing en cultuuraspecten aan bod kwamen, startten de deelnemende nieuwkomers met de reguliere BBL-opleiding voor Helpende (niveau 2) of Verzorgende (niveau 3). ‘Bijzonder aan dit project was dat de statushouders geen vooropleiding hoefden te hebben om in te stromen’, vertelt Susanne Haarsma, vanuit WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn betrokken als programmamanager. Werk en/of opleiding zijn belangrijke aspecten bij een goede integratie. Met dit project als vliegwiel kregen ze de mogelijkheid volledig deel uit maken van onze maatschappij.’

Meerwaarde voor organisaties
Het mes snijdt ook aan de andere kant. De ouderenzorg kampt met personeelstekorten. De Ouderenzorg haalde via dit project betrouwbare en goed inzetbare medewerkers in huis, waar zo ontzettend behoefte aan is. Bovendien is de diversiteit aan culturele achtergrond onder medewerkers voor de zorgorganisaties van meerwaarde, merken de gediplomeerden. ‘Ook in onze organisaties zijn er bewoners met andere culturele achtergronden. Wij kunnen helpen die mensen zich thuis te laten voelen.’

Gemakkelijk was het niet altijd. Net na de start brak de coronapandemie uit. Lessen waren op afstand en begeleiding verliep veelal telefonisch of app. De culturele verschillen en taal maakten het daarnaast pittig. Daarom was er gedurende de hele periode intensieve begeleiding van een jobcoach en kregen de werkbegeleiders van de deelnemende zorgorganisaties een training cultuursensitiviteit. Het moet gezegd, doorzettingsvermogen en ambitie typeert de groep. Dat blijkt als gevraagd wordt naar hun toekomstplannen. ‘Eerst even rustig werken, maar daarna een vervolgopleiding tot verpleegkundige misschien’, zegt Noura stralend.

Het project “Nieuwkomers in de ouderenzorg” was een unieke samenwerking tussen veel verschillende partijen in de regio Midden-Gelderland en Foodvalley. Tien zorgorganisaties (Icare, NeboPlus, Liemerije, Zorggroep Ena, DrieGasthuizenGroep, Insula Dei (nu DrieGasthuizenGroep, red), Rijnwaal Zorggroep, Zinzia, Verburgt Molhuysen Staete, Vilente), twee opleiders (Dulon College en Rijn IJssel), 11 gemeenten, de Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten in de regio’s Midden-Gelderland en Foodvalley, Vluchtelingenwerk Nederland en WZW sloegen de handen ineen. Doel was om deze doelgroep een start op de arbeidsmarkt te geven en tegelijkertijd de personeelstekorten aan te pakken. Met de diplomering is het project afgesloten.