Leerlingenpoule zij-instroom

Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, het Astrum College en WZW hebben enkele jaren geleden gezamenlijk de Leerlingenpoule zij-instroom opgezet. Een aantrekkelijk leerwerktraject voor zij-instromers die de overstap naar Zorg en Welzijn willen maken. Tevens een laagdrempelige manier voor werkgevers om deze specifieke groep voor hun organisatie te werven.

Dubbelkwalificatie
Dankzij de unieke arbeidsvoorwaarden kunnen de zij-instromers gemakkelijker de overstap naar Zorg & Welzijn maken. Zij krijgen een tweejarige combinatieopleiding VIG3 /MZ3, gaan aan de slag bij een van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties én ontvangen vanaf dag één een volwaardig salaris. Deze dubbelkwalificatie is uniek en voor zowel de organisatie als de werknemer van belang. De werknemer is breder inzetbaar én behaalt in de verkorte opleiding van twee jaar, twee diploma´s.

Eén gezamenlijke vacature
Bijzonder aan de samenwerking tussen de deelnemende werkgevers is bovendien dat geïnteresseerde zij-instromers zijn geworven op basis van één gezamenlijke vacature voor alle deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties. Op deze manier werken we met elkaar aan de instroom van nieuwe professionals voor Zorg en Welzijn in onze regio. Een bijkomend resultaat is dat de zorgorganisaties elkaar beter leren kennen. Ook buiten de leerlingenpoule om zijn de contacten geïntensiveerd sinds de start van dit project.

Opleidingsplekken
De eerste leerlingenpoule is in juni 2018 gestart. Sinds de start van het project zijn er heel wat opleidingsplaatsen per jaar extra gecreëerd. Voor de werving van deze leerwerkplek werd gebruik gemaakt van onder andere Sterk in je Werk en Ontdek de zorg.

Inmiddels (2023) werven organisaties zelf voor zij-instromers. En deze gewaardeerde ‘instroomgroep’ vindt zelf ook steeds meer de weg naar de sector Zorg en Welzijn. De leerlingenpoule, in de vorm zoals ie 5 jaar geleden gestart is, bestaat vandaag de dag niet meer.

Meer informatie?

Wil je meer weten over instroommogelijkheden zij-instromers? Neem contact op met onze collega Susanne Haarsma.