Inventarisatie zij-instroom Verpleegkundigen MBO niveau 4

29 jan 2021

Op dit moment zijn er veel onzekerheden die ons allemaal bezig houden, desondanks zijn er een aantal arbeidsmarkt onderwerpen die wél zeker zijn. Een daarvan is het tekort aan geschoold personeel in onze sector. Deze tekorten waren er al voor corona en het afgelopen jaar zijn deze nog duidelijker zichtbaar geworden.

In arbeidsmarktprognoses tot en met 2030 zien we dat in de regio Midden- en Zuid-West Gelderland de grootste tekorten verwacht worden in de branches Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en Ziekenhuizen (incl. UMC’s). In de prognose is rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Deze tekorten betreft met name de beroepsgroep Verzorgende niveau 3, Verpleegkundige niveau 4 en overige beroepen. Meer informatie over de prognose kun je vinden in de deze factsheet.

De afgelopen jaren hebben wij een aantal leerlingpoules VIG/MZ3 georganiseerd in samenwerking met een aantal zorgorganisaties in onze regio. Ook dit jaar starten er weer een of twee klassen. De prognose laat echter zien dat er op MBO niveau 4 al tekorten zijn en deze tekorten zullen zonder enige actie blijven bestaan en zelfs vergroten. Om het volgen van een opleiding toegankelijk te maken voor een grote groep mensen is hiervoor een mogelijke oplossing die ook aantrekkelijk is voor organisaties: diploma BBL Verpleegkundige in 4 jaar tijd voor zij-instromers.

Een diploma BBL Verpleegkundige in 4 jaar tijd met de volgende opbouw

Start met de BBL opleiding VIG verkort, in 2 jaar. Aansluitend de BBL opleiding niveau 4 verkort in 2 jaar. Dat betekent dat de zij-instromer in 4 jaar tijd 2 diploma’s ontvangt: eerst het diploma voor VIG-er en aansluitend het diploma voor Verpleegkundige. Met dit zij-instroomtraject kunnen wij zo inspelen op de behoefte aan meer direct naar niveau 4 opgeleide zij-instromers.

Voor jou als zorgorganisatie betekent dit dat je een zeer gemotiveerde zij-instromer binnenhaalt. Hij/zij krijgt al snel een eerste diploma mét doorgroei mogelijkheden en aansluitend een tweede diploma voor Verpleegkundige. Je kunt hierdoor een lange termijn planning maken voor de teams mét zeer betrokken en gemotiveerde leerlingen. Je bindt de zij-instromer dus voor langere tijd aan jouw organisatie. Voor beide partijen daardoor stabiliteit, zekerheid en vertrouwen. Iets wat belangrijk is voor de organisatie én de zij-instromer.

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan zij-instromende BBL Verpleegkundigen niveau 4? Graag willen wij inventariseren of dit een bijdrage aan een potentiële oplossing is voor jouw tekort aan verpleegkundigen. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact op met Susanne Haarsma via 06-83566750 of mail naar leerwerkplek@wzw.nl.

Bij voldoende interesse zullen we op korte termijn een online informatiebijeenkomst organiseren. Na deze bijeenkomst zal er gericht worden gevraagd of jouw organisatie bereid is om deel te nemen aan deze vorm van opleiden.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze collega Susanne.