Regionale samenwerking bij opleiden specifieke functies

Regionale (brancheoverstijgende) samenwerking bij het opleiden voor specifieke functies blijkt een oplossing voor de spagaat waarin veel, vooral kleinere zorgorganisaties zitten: hoe zorg ik ervoor dat ik wel aan specifieke professionals kom, terwijl er aan de andere kant een schaarste aan erkende opleidingsplekken is en ik daar als kleinere organisatie niet aan kan voldoen. Door het opleiden van professionals in gezamenlijkheid op te pakken en anders te organiseren, werken organisaties aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de regio. Het draagt eraan bij dat we nu en in toekomst passende zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen bieden.

Zo hebben ouderenzorgorganisaties in Arnhem en omgeving de handen ineen geslagen om gezamenlijk masterstudenten Psychologie op te leiden tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog). De vacatures voor GZ-psychologen zijn namelijk maar lastig in te vullen. Ouderenzorgorganisaties die een kleinere opleidingsgrootte hebben, gaan daarom samenwerken, om zo voor meer opleidingscapaciteit in de regio te zorgen. Lees hier het hele persbericht.