WZW Position paper Skills based arbeidsmarkt

18 apr 2024

We zien steeds meer belangstelling voor de skills based arbeidsmarkt. Niet alleen in de regio van WZW, maar ook in het landelijke speelveld. Tegelijkertijd zien wij dat juist met het in de praktijk brengen van de skills beweging veel zorg- en welzijnsorganisaties worstelen. Hoe doen we dit? Waar moeten we beginnen? Hoe erkennen en waarderen we skills? En wat betekent dit voor de financiering en kwaliteit van zorg? WZW geeft met dit position paper Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn inzicht in waar we als regio staan en hoe wij de skills beweging in samenwerking met leden, onderwijs, kennispartners en andere stakeholders richting en invulling geven. 

In de dynamische en krappe arbeidsmarkt is het van groot belang goed na te denken hoe we de schaarse beschikbare capaciteit van mensen optimaal en duurzaam kunnen inzetten. Een arbeidsmarkt waar skills centraal staan, biedt dan ook kansen voor de maatschappij, de sector en het zorg- en welzijnsonderwijs, organisaties en medewerkers zelf. Daarom jagen wij deze beweging in onze regio aan en leggen we focus op het daadwerkelijk invulling geven in de praktijk.  

Kleine experimenterende stappen
Wij geloven dat kleine experimenterende stappen werkgevers gaan helpen en ons als regio verder gaan brengen.
Zonder het lef en de daadkracht van de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties zouden we niet verder komen. Met hen gaan we de vijf opgestelde experimenten aan. Daarnaast zoeken we actief de aansluiting met regionale en landelijke initiatieven zijn. Alles samen geeft houvast en richting.  

In dit position paper lees jehoe WZW de skills based arbeidsmarkt ziet. We geven een vergezicht en laten zien waar we momenteel in onze regio staan. Ook delen we voorbeelden van hoe werkgevers in de regio bezig zijn met skills. We roepen met dit paper op tot samenwerking, en om in gezamenlijkheid over te gaan tot actie. Op naar een skills based arbeidsmarkt! 

Klik hier om de position paper te lezen.

Klik hier als de link achter de afbeelding niet werkt.

Meer informatie
Wil je meer weten over de skills based arbeidsmarkt en hoe wij daar in de regio mee bezig zijn, of wil je je aansluiten bij de projectgroep skills experimenten. Neem dan contact op met programmamanager LLO Jennifer de Boer, j.deboer@wzw.nl of projectmanager LLO Nienke Freije, n.freije@wzw.nl.

Meer weten over de skills based arbeidsmarkt?

Neem gerust contact met ons op als meer informatie wilt!