ZZP in Zorg en Welzijn

Veel zorg- en welzijnsprofessionals kiezen er bewust voor om hun vaste dienstverband te vervangen voor zelfstandig ondernemerschap in de sector. Voor werkgevers brengt dat steeds urgenter wordende vraagstukken met zich mee, gezien de tekorten en de toenemende zorgvraag. Binnen onze regio is daarom flexibilisering van de arbeidsmarkt en zzp-schap een belangrijk thema dat onze volle aandacht heeft.

Verdieping uitstroomonderzoek

Landelijk werkt ongeveer 10% van de zorgprofessionals als zelfstandige. Medewerkers kiezen ervoor om als zzp’er aan de slag te gaan omdat zij binnen hun werk op zoek zijn naar meer regie en keuzemogelijkheden, betere arbeidsvoorwaarden (salaris etc.) en een betere werk-privé balans (zie bijlage verdieping uitstroomonderzoek RegioPlus onderaan deze pagina).

Uitdaging werkgever

Werkgevers staan voor grote uitdagingen als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het op een passende wijze inzetten van zzp’ers. Een flexibele schil om fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen zal altijd nodig en van nut zijn. Nu dreigt er echter disbalans door de fiscale verschillen en slaat de weegschaal door naar torenhoge kosten door externe inhuur. Hoe kun je als werkgever hierop inspelen en toch aantrekkelijk werkgever zijn en blijven in deze dynamische arbeidsmarkt?

Rol van WZW

WZW haalt actief informatie op over de ervaringen en hoe werkgevers naar zzp-schap kijken. Deze resultaten zullen we op korte termijn delen.
Zien werkgevers zzp’ers als een bedreiging? Of is er ruimte om het om te buigen ten behoeve van een aantrekkelijk werkgever te zijn? En zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om gezamenlijk op trekken bij de externe inhuur? Kortom, we zijn gesprekspartner voor onze leden, verbinden in het netwerk. Daarnaast zijn we aangesloten op de ontwikkelingen in bovenregionaal verband met onze collega-werkgeversorganisaties en brengen we actief best practices onder de aandacht.

 

 

Onze leden

Tech@doptie
Wittenbergzorg
Huisartsen Gelderse Vallei
Onder De Bomen
Attent Zorg en Behandeling
Stichting Malderburch
PSW
Solutions In Care
HdS Zorg
Innoforte
GSBB
CNV collectief
Verburgt Molhuysen
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Het Schild
Community of Care
OBG
JADOS
Evital
SKAR
Health ~ Holland
Aqua Viva Logo
Maatman Zorggroep
Actief Zorg