ZZP in Zorg en Welzijn

Veel zorg- en welzijnsprofessionals kiezen er bewust voor om hun vaste dienstverband te vervangen voor zelfstandig ondernemerschap in de sector. Voor werkgevers brengt dat steeds urgenter wordende vraagstukken met zich mee, gezien de tekorten en de toenemende zorgvraag. Binnen onze regio is daarom flexibilisering van de arbeidsmarkt en zzp-schap een belangrijk thema dat onze volle aandacht heeft.

Verdieping uitstroomonderzoek

Landelijk werkt ongeveer 10% van de zorgprofessionals als zelfstandige. Medewerkers kiezen ervoor om als zzp’er aan de slag te gaan omdat zij binnen hun werk op zoek zijn naar meer regie en keuzemogelijkheden, betere arbeidsvoorwaarden (salaris etc.) en een betere werk-privé balans (zie bijlage verdieping uitstroomonderzoek RegioPlus onderaan deze pagina).

Uitdaging werkgever

Werkgevers staan voor grote uitdagingen als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het op een passende wijze inzetten van zzp’ers. Een flexibele schil om fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen zal altijd nodig en van nut zijn. Nu dreigt er echter disbalans door de fiscale verschillen en slaat de weegschaal door naar torenhoge kosten door externe inhuur. Hoe kun je als werkgever hierop inspelen en toch aantrekkelijk werkgever zijn en blijven in deze dynamische arbeidsmarkt?

Rol van WZW

WZW sluit actief aan bij gezamenlijke initiatieven bij en van onze leden en in de regio van WZW, die zich richten op flexibilisering van arbeid. We delen informatie en ervaringen over de (sub)regio’s heen. Belangrijke vraagstukken die spelen en waarbij WZW actief deelneemt aan het gesprek, zijn onder meer: Zien werkgevers zzp’ers enkel als een bedreiging of is er ruimte dit om te buigen ten behoeve van een aantrekkelijk werkgever zijn voor vaste medewerkers én de flexibele schil? Hoe behouden we middels flexibilisering professionals voor de sector, en kun je überhaupt flexibiliseren met medewerkers in dienstverband? En zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om gezamenlijk op trekken bij de externe inhuur? Voor onze leden zijn wij daarbij een neutrale gesprekspartner, leggen we – waar van meerwaarde – verbindingen tussen initiatieven en verbinden we in het regionale en bovenregionale netwerk. We weten wat er speelt op dit thema en brengen we best practices onder de aandacht. Via onze collega-werkgeversorganisaties uit andere regio’s zijn we goed aangesloten op de ontwikkelingen op landelijk niveau.

 

 

Onze leden

Innoforte
De Gelderhorst
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Zorgcentra De Betuwe
Verburgt Molhuysen
Zorgcentrum Huize Rosa
's Heeren Loo
Medinova
Zorgburo De Liemers
Opella
ZZG zorggroep
Rijnstad
CNV collectief
Zo Zijn
Werkgevers Servicepunt
Kalorama
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stichting Thedinghsweert
Liemerije
Zorg Plus
Tilburg University
Sante Partners
Astrum college
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport