Leernetwerk Vitaliteit

Het leernetwerk Vitaliteit is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Vitaliteit kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Gemeente Nijmegen
Etil research group
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Ziekenhuis Gelderse Vallei
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Buro Maks
Zo Zijn
Accolade Zorg
SHO Groep
FBZ
RST Zorgverleners
Zorgcentrum Anker Logo
Stichting Bethanië
Innoforte
Pluryn
CNV collectief
Radiotherapie groep
Woondroomzorg
OBG
Wittenbergzorg
Dichterbij
Health valley
Pro Persona
Compleet Mensenwerk