Leernetwerk Vitaliteit

Het leernetwerk Vitaliteit is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Vitaliteit kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

SZR
Dichterbij
RIBW Nijmegen & rivierenland
Woondroomzorg
ABF research
Ziekenhuis Rivierenland
Dulon College
Acare Thuiszorg
Health valley
GSBB
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Het Schild
De Gelderhorst
Gemeente Nijmegen
Icare
Zorggroep ena
ROC rivor
Liemerije
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Etil research group
De Waalborg
iXperium Health
Sante Partners
Dr. Leo Kannerhuis