Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Christine de Vries | HAN
  • Gys Driessen | Radboudumc
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN
  • Judith Reiff | Gelderhorst

Onze leden

ROC rivor
Gasthuis St Jan De Deo
JADOS
Zorg Alliantie
Health Transformation Community
Accolade Zorg
Pactum
PSW
Pro Persona
Sante Partners
Neboplus
Maatman Zorggroep
Onder De Bomen
Sterker Sociaal Werk
Pluryn
Wittenbergzorg
Gemeente Nijmegen
Actief Zorg
Our House On Wheels
Iriszorg
NEO Huisartsenzorg
Zorgburo De Liemers
CNV collectief
Medinova