Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Harold Nas | HAN
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN

Onze leden

Onze Huisartsen
Acare Thuiszorg
Liemerije
Stichting Samen Zorgen
Icare
Philadelphia
Evital
Health valley
Onder De Bomen
Vilente
Radboudumc
Siza
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Enso Zorg
Zorggroep Maas&Waal
Stichting Rooz
Zorgcentrum Anker Logo
AWVN
JADOS
Zorg Alliantie
ABF research
SKAR
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport