Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Harold Nas | HAN
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN

Onze leden

Compleet Mensenwerk
Zorgcentra De Betuwe
Rijnstad
Radboud universiteit
Icare
RegioPlus
SZR
Community of Care
Thuiszorg Zusters
Jah Jireh Woonzorg
JADOS
SWOA
SKAR
Jeugdbescherming Gelderland
GrandCare
Zorgcentrum Anker Logo
CNV collectief
ROC Nijmegen
Dulon College
CHE
Woondroomzorg
Zinzia
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Fokus