Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Christine de Vries | HAN
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN

Onze leden

Radiotherapie groep
Innoforte
Etil research group
De Gelderhorst
Tech@doptie
GrandCare
Gemeente Nijmegen
Buro Maks
King Thuiszorg
Wittenbergzorg
Iriszorg
Dagelijks Leven
Health valley
Spectrum Elan
Elver
Zorggroep ena
Icare
ZZG zorggroep
ROC rivor
Aqua Viva Logo
Zorggroep Maas&Waal
Zinzia
SZR
Evital