Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Harold Nas | HAN
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN

Onze leden

Gemeente Nijmegen
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Youz B.V.
AWVN
NKDI
Saamborgh
Actief Zorg
Philadelphia
Gasthuis St Jan De Deo
De Waalborg
Rijnstate ziekenhuis
Fokus
FBZ
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Spectrum Elan
Sterker Sociaal Werk
Vilente
JADOS
Gemeente Arnhem
Wittenbergzorg
Zo Zijn
ROC rivor
Health Transformation Community
GrandCare