Strategische adviesgroep Leven lang ontwikkelen

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Leven Lang Ontwikkelen bestaat uit:

  • Christine de Vries | HAN
  • Rita Arts | De Waalboog
  • Albert Zeggelaar| ROC Nijmegen
  • Elle van Kuijk | Pro Persona
  • Jos Sanders | HAN

Onze leden

FCB
Zorg Alliantie
Dichterbij
HAN
Provincie Gelderland
Karakter
SZR
Buro Maks
Spectrum Elan
RST Zorgverleners
CHE
Zinzia
Zorggroep ena
Gemeente Arnhem
Kalorama
Zorggroep Maas&Waal
Zorgcentrum Anker Logo
De Kroon Zorg
Pro Persona
stmg
Het Schild
zorgthuis
Luciver
Etil research group