Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Innovatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:

  • Maurice Magnée | HAN
  • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
  • Jean Takken | Radiotherapiegroep
  • Martijn de Groot | REshape Radboudumc

Onze leden

Saamborgh
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Etil research group
Kubuszorg B.V.
CNV collectief
Pluryn
NEO Huisartsenzorg
NKDI
Pactum
Zinzia
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Stichting Malderburch
Jah Jireh Woonzorg
Provincie Gelderland
RegioPlus
Onze Huisartsen
Albero Zorggroep B.V.
FCB
RIBW Nijmegen & rivierenland
Actief Zorg
Zideris
RijnIJssel
Zorggroep ena
Sante Partners