Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Innovatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:

  • Agnes Jansen | Rijn IJssel
  • Maurice Magnée | HAN
  • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
  • Jean Takken | NEO Huisartsenzorg
  • Martijn de Groot | REshape Radboudumc
  • Wiko Vlasblom | Attent Zorg en Behandeling

Onze leden

Albero Zorggroep B.V.
Pluryn
Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen
Compleet Mensenwerk
Rijnstad
Ziekenhuis Rivierenland
Tech@doptie
ROC rivor
Stichting Bethanië
Onze Huisartsen
RegioPlus
Luciver
Werkgevers Servicepunt
Radboudumc
Bindkracht10
Attent Zorg en Behandeling
Zorgburo De Liemers
Zorgcentrum Anker Logo
GrandCare
Radboud universiteit
Stichting Malderburch
Zideris
Sterker Sociaal Werk