Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Innovatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:

  • Agnes Jansen | Rijn IJssel
  • Joke Wisseborn | Rijnstad
  • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
  • Jean Takken | NEO Huisartsenzorg
  • Martijn de Groot | REshape Radboudumc
  • Wiko Vlasblom | Attent Zorg en Behandeling

Onze leden

SZR
sbi formaat
PSW
Compleet Mensenwerk
SWOA
ROC Nijmegen
Stichting Rooz
Acare Thuiszorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei
RegioPlus
De Gelderhorst
FBZ
Zo Zijn
SKAR
Zorgcentra De Betuwe
Huisartsen Gelderse Vallei
Etil research group
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Zinzia
Werkgevers Servicepunt
Stichting Moviera
De Waalborg
Onze Huisartsen
Pro Persona