Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Innovatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:

  • Agnes Jansen | Rijn IJssel
  • Joke Wisseborn | Rijnstad
  • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
  • Jean Takken | NEO Huisartsenzorg
  • Martijn de Groot | REshape Radboudumc
  • Wiko Vlasblom | Attent Zorg en Behandeling

Onze leden

Zorg Alliantie
Rijnstate ziekenhuis
NKDI
Unique Zorg
GGZ centraal
SKAR
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Pactum
Vilente
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Astrum college
Zideris
KION
Dagelijks Leven
Woondroomzorg
ROC Nijmegen
Liemerije
Zorgburo De Liemers
Huisartsen Gelderse Vallei
ZZG zorggroep
A&S zorg
CBS Statline
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid