Strategische adviesgroep Innovatie

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Innovatie. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Innovatie bestaat uit:

  • Agnes Jansen | Rijn IJssel
  • Joke Wisseborn | Rijnstad
  • Brigitte Boon | Academie Het Dorp
  • Jean Takken | NEO Huisartsenzorg
    Martijn de Groot | REshape
  • Wiko Vlasblom | Attent Zorg en Behandeling

Onze leden

Huisartsen Gelderse Vallei
Ziekenhuis Rivierenland
Zorgburo De Liemers
Jeugdbescherming Gelderland
Driestroom
SZR
Stichting de Rozelaar
De Gelderhorst
Siza
Sterker Sociaal Werk
TOPFIT
FCB
Norschoten
Karakter
Compleet Mensenwerk
Unique Zorg
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Accolade Zorg
Spectrum Elan
Pro Persona
SWOA
Aqua Viva Logo
RIBW Nijmegen & rivierenland
Evital