Experimenteren MET innovatie

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots, de opschaling en implementatie van innovaties. Ondanks deze inspanningen kent iedereen wel voorbeelden van innovaties of technologieën waar we niet het maximale uithalen. Naast gedegen projectplannen voor pilots, opschaling en implementatie, is juist de innovatiekracht van een organisatie bepalend voor het succes. Is de innovatiekracht van jouw organisatie voldoende om een impactvolle innovatie duurzaam te borgen?

Innovatiekracht

Innovatie is een ‘hot item’ binnen de zorg- en welzijnssector. Er wordt veel geïnvesteerd in allerlei innovatie trajecten. Heel begrijpelijk; om in de toekomst kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te kunnen blijven verlenen, moet het werk anders georganiseerd worden. MET heeft tot doel om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om (technologische) innovaties en innovatieve manieren van werken structureel een plek te geven binnen de organisatie en de werkprocessen.

Experiment MET innovatiekracht 2024

In 2024 gaat MET van start in een nieuwe vorm. Samen met werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord (Groningen, Friesland en Drenthe) en andere partners starten we een experiment om de innovatiekracht van een aantal organisaties in kaart te brengen, door middel van een innovatiescan. We kijken samen naar wat goed geborgd is en/of waar de organisatie nog kan groeien. Met deze kennis en de ambities van jouw organisatie, verkennen we welke mogelijkheden er (in de regio) zijn om hiermee aan de slag te gaan. 

Doelen van het experiment

  • Onderzoeken welke meerwaarde een innovatiescan heeft voor organisaties.
  • Een gevalideerde methode ontdekken die organisaties handvatten geeft om innovatie organisatorisch (door) te ontwikkelen.

Deelname: wat levert het jouw organisatie op?

  • Inzicht in de innovatievolwassenheid van jouw organisatie.
  • Ondersteuning bij vertaling resultaten naar acties.
  • Ontdek je mogelijkheden: vergroot je innovatiekracht!

Innovatievolwassenheid

Succesvolle innovaties kunnen implementeren en opschalen is een onderdeel van een innovatievolwassen organisatie zijn. Innovatievolwassenheid omvat echter meer. Bij MET wordt innovatie als een integrale verantwoordelijkheid binnen de organisatie beschouwd, en niet als geïsoleerde activiteit. Er zijn verschillende wetenschappelijke modellen (in ontwikkeling) over wat een organisatie innovatievolwassen maakt. Deze liggen ten grondslag aan het meetinstrument dat we inzetten.

Het experiment
Twee recent ontwikkelde scans worden tijdens dit experiment getest door organisaties. Zo doen we in een vroeg stadium ervaring op met deze scans, en kijken we welke bewezen methodes echt van meerwaarde zijn en helpen om de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. Het experiment levert deelnemende organisaties inzicht en kennis op van de factoren die bijdragen aan hun innovatiekracht. Zo komen organisaties tot duurzamer implementeren bij het opschalen van innovaties.

Stappenplan experiment:

Inschatting planning

  • Het experiment loopt van maart t/m december 2024.
  • Invullen scan en duiding resultaten: 18 maart t/m eind juni.
Interesse in deelname aan het experiment?

Is dit experiment interessant voor jouw organisatie of wil je meer informatie?
Neem zo snel mogelijk contact op Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

Oorsprong van MET

De ontwikkeling van MET

MET is ontstaan in de VVT-sector onder de naam Zorgmedewerker En Technologie. Andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn worstelen echter met dezelfde vraagstukken. Het aanbod is dusdanig doorontwikkeld dat toepasbaar is voor alle branches binnen de sector.

Waar MET –Medewerker En Technologie– tussen 2021 en 2023 gericht was op het aanbieden van een (veelal regionaal) opleidings- en begeleidingsaanbod aan organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn, is dit nu verder uitgebreid met het experiment MET innovatiekracht in 2024.

In de volgende fase brengen we de innovatievolwassenheid van je organisatie in kaart en vertalen we de uitkomsten naar acties.

Overige projecten van: Thema Anders werken, anders organiseren