Datagedreven werken in Zorg en Welzijn

Wil jij bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van Zorg en Welzijn? Dan is datagedreven werken essentieel. Data bieden inzichten die ons kunnen helpen om zorg beter af te stemmen op individuele patiënten en cliënten, en zelfs kunnen voorkomen dat zorg nodig is. Dit leidt tot effectievere zorg, kortere behandelingen, minder zorgkosten en minder werkdruk. Bovendien stelt goed gebruik van data ons in staat om de benodigde zorg en personeel te voorspellen.

Landelijk samen datagedreven werken: sluit je aan

Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Daarom sloten we ons in 2022 aan bij het landelijke initiatief ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Met als doel: meer samenwerking en meer doen met data, om Zorg en Welzijn tot een hoger data volwassenheidsniveau te brengen.

Samenwerking
Het landelijke project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ is in samenwerking met verschillende organisaties tot stand gekomen: de organisaties verenigd onder RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, de RotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg, Utrechtzorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en Actiz.

Samen verzorgen we verschillende soorten bijeenkomsten, faciliteren we de groeiende community en zorgen voor kennisbundeling en onderzoek (jaarlijkse data volwassenheidsscan).

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen en mogelijkheden van het landelijk netwerk? Meld je hier aan.

Kennisbundeling en onderzoek

In onze landelijke samenwerking bundelen we kennis en voeren we onderzoek uit om datagedreven werken naar een hoger niveau te tillen:

Lees de uitgebreide position paper over datagedreven werken in zorg en ondersteuning, geschreven door Vilans. Je ontdekt daar niet alleen een heldere definitie van datagedreven werken, maar ook inspirerende praktijkvoorbeelden en waardevolle inzichten over de uitdagingen die hierbij komen kijken.

‘Samen datagedreven werken’ is van start gegaan met een grondige nulmeting tijdens de zomer van 2022. Met de datavolwassenheidsscan krijg je als zorgorganisatie inzicht in waar je aan kunt werken en kun je jezelf benchmarken ten opzichte van andere organisaties. Op basis van de jaarlijkse meting stellen we een inhoudelijk activiteitenprogramma samen. Je kunt als organisatie ieder jaar instappen en de meting jaarlijks herhalen om je voortgang te volgen.

Doe mee aan de jaarlijkse datavolwassenheidsmeting

Het is op dit moment voor jouw zorg- en welzijnsorganisatie weer mogelijk om de jaarlijkse tweeledige datavolwassenheidsmeting in te vullen. Deze bestaat uit de datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie. De datavolwassenheidsscan biedt inzicht in de huidige positie van je organisatie en de stappen die genomen kunnen worden om het datavolwassenheidsniveau te verhogen. Daarnaast geeft het inzicht in hoe jouw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties die de scan hebben gedaan, in de sector of branchespecifiek. Het geeft een inkijk in de huidige stand van zaken van datagedreven werken in de sector Zorg en Welzijn op landelijk niveau. Klik hier om de tweeledige meting in te vullen.

LET OP: De tweeledige meting kan tot 6 oktober 2023 worden ingevuld.

Ontdek de meerwaarde tijdens bijeenkomsten

Op basis van de uitkomsten van de meting bepalen we ieder jaar een activiteiten agenda. Vervolgens organiseren we vanuit de landelijke samenwerking diverse soorten bijeenkomsten. In 2023 komen de volgende type bijeenkomsten aan bod:

  • Kennis- en inspiratiesessies – Hierin delen een aantal zorg- en welzijnsorganisaties voorbeelden met het netwerk.
  • Expertsessies – We nodigen experts uit om kennis te delen over een specifiek onderwerp.
  • Praktische en interactieve bijeenkomsten – Deelnemers wisselen hierin actief met elkaar uit hoe ze iets doen. Je komt hier kennis halen en brengen.
  • Co-creatie trajecten -Trajecten waarin je een langere periode actief met andere organisaties aan een thema werkt.

We geloven in een lerend netwerk en moedigen iedereen aan bij deze bijeenkomsten aan te sluiten. Mocht je er één missen, of de kennis die je hebt opgedaan willen delen met een collega? Dat kan! De opgenomen bijeenkomsten kun je terugkijken op ons YouTube kanaal.

Aanmelden voor bijeenkomsten kan via dit aanmeldformulier. Je kunt je daar direct voor alle bijeenkomsten aanmelden, waarvan de datum al bekend is.

Denk mee met onze community

Ben je geïnteresseerd in datagedreven werken en wil je bijdragen aan een community waarin je ervaringen kunt delen en samenwerken met anderen? Het netwerk ‘Samen datagedreven werken’ is op zoek naar mensen die willen meedenken over deze community .

Wil jij meedenken over hoe we de community het beste kunnen organiseren? Stuur dan een e-mail naar innovatielab@sigra.nl