Inspiratiesessie Anders werken, anders organiseren

Meld je aan!
25 september 2024 09.30 - 13.00 uur

Om de zorg en maatschappelijke dienstverlening toegankelijk en beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten we als sector anders werken en anders organiseren. Ook bij het vorm en inhoud geven aan de sub-regionale Regioplannen is het anders werken en organiseren een belangrijke component. Maar waar zit het handelingsperspectief voor jou als bestuurder of manager, en hoe zet je dit perspectief om in concrete actie?

Op woensdag 25 september organiseren we een inspiratiesessie voor bestuur, HR-, innovatie- en lijnmanagement en zetten we twee oplossingsrichtingen centraal. Laat je inspireren en ga in gesprek met collega’s uit het regionale netwerk.

De arbeidsmarkt loopt als een rode draad door de Regio- en Transformatieplannen heen. Direct of indirect hebben de activiteiten uit die plannen impact op de inzet van professionals. Het is daarom essentieel om scherp te blijven op de mogelijkheden om de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod dichter bij elkaar te brengen. Dat kan niet door het aantal professionals onbeperkt te laten toenemen; vanwege de arbeidsmarkttekorten – ook in andere sectoren – is dat niet haalbaar én wenselijk. We moeten op een andere manier gaan werken en organiseren.

Twee oplossingsrichtingen
Tijdens het WZW Event op 3 oktober 2023 hebben we de eerste aanzet gedaan om inspiratie te bieden op de kansen voor het oplossen van een grote deel van het arbeidsmarkttekort. De inspiratiesessie op 25 september borduurt hierop door en gaat dieper in op het handelingsperspectief van:

  • Verbinden van de formele en informele zorg
  • Het potentieel pakken

 

Inhoud van de bijeenkomst | 09.30 – 13.00 uur

Er zijn mogelijkheden om het werk anders te organiseren en/of het arbeidsaanbod te laten toenemen in jouw organisatie. Als je er maar goed naar kijkt. Vanuit twee kansrijke oplossingsrichtingen geven we duiding en perspectief. We starten plenair met een inspiratiesessie. In twee parallelle deelsessies, een voor bestuurders en een voor managers, gaan we vervolgens de diepte in op de twee onderstaande handelingsperspectieven. We sluiten af met een gezamenlijke lunch van 12.00 tot 13.00 uur waarbij er ruimte is om de dialoog aan te gaan en verbinding te zoeken in het netwerk.
Aan de hand van je functie word je ingedeeld voor de deelsessie.

Verbinden formele en informele zorg

Wendy Kemper, programmamanager HAN, inspireert met Japan als voorbeeld van hoe zorg anders georganiseerd kan worden, zowel in het stedelijke gebied als op het platteland. Denk aan:

  • “Long term care” geïntegreerd in de community
  • Mengen van generaties (in housing elderly people) en doelgroepen
  • Verschuiving naar thuis-behandeling/revalidatie/zorg

Angela Jansen (bestuurder ZZG Zorggroep) en Ton Poos (bestuurder Vilente) vertellen over de (niet)-kansen die zij zien naar aanleiding van de studiereis naar Japan. In de deelsessie gaan ze dieper in wat dit op bestuurlijk niveau vraagt en waar zij meteen mee begonnen zijn.

Het potentieel pakken

Een deel van de oplossing zit in het optimaal benutten van het arbeidspotentieel. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld het inzetten van mensen na de pensioengerechtigde leeftijd, het inzetten van nieuwe doelgroepen (statushouders) en het uitbreiden van contracturen van bestaande medewerkers Zorg en Welzijn.

Passende contracten
ZZG Zorggroep deelt zijn ervaring met het uitbreiden van contracturen. De organisatie doorliep een traject in nauwe samenwerking met Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) en maakte passende contracten mogelijk door te komen tot roosters die beter aansluiten op de wensen van het team.
Dit traject heeft gezorgd voor bewustzijn en inzicht en van daaruit kon de organisatie concrete acties ondernemen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Bestuurders
  • HR-managers
  • Innovatiemanagers
  • Teamleiders en (lijn)managers

Deze bijeenkomst is bestemd voor leden van WZW.

Datum
Woensdag 25 september 2024

Tijdstip
09.30 – 12.00 uur, met aansluitend een lunch tot 13.00 uur

Locatie
WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem

Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor leden van WZW.

Informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met senior programmamanager Willem Rutgers, w.rutgers@wzw.nl of 06 83 444 582 of manager communicatie Inez Pelgröm, i.pelgrom@wzw.nl | 06 82 59 55 59.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door op de aanmeldbutton bovenaan deze pagina te klikken en het bijbehorende inschrijfformulier in te vullen. Wees zeker van deelname en meld je direct aan!