Medewerker En Technologie (MET)

Het project Medewerker en Technologie (MET) is gestart in de V&V branche met de naam Zorgmedewerker en Technologie (ZMT). Daar is de methodiek in 2019 voor ontwikkeld. De thema’s technologie en digitalisering staan hierin centraal. Omdat dit thema’s zijn die ook sector breed spelen, is dit project opgeschaald naar de gehele sector Zorg en Welzijn.

De methodiek is dermate generiek, dat wij het daardoor ook ter beschikking wilden stellen voor andere branches. Met het project Medewerker en Technologie (MET) geeft WZW in bovenregionaal verband dus een breder vervolg op het project Zorgmedewerker en Technologie (welke specifiek voor zorgorganisaties in de V&V sector is). 

In MET krijgen deelnemende organisaties handvatten aangereikt om (zorg)technologie en digitalisering gedragen in te bedden en te implementeren binnen de eigen organisatie.  

De methodiek van Medewerker En Technologie helpt jouw organisatie en medewerkers met het verkrijgen van draagvlak, de implementatie van de innovatie, de verwerving van de benodigde competenties en vaardigheden bij jouw medewerkers en een goede borging. Hierdoor is jouw organisatie beter in staat te anticiperen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen. 

Methodiek  

  • Tech@doptieSpel: startpunt voor zorgtechnologie binnen de zorgteams. Spel is een manier om met medewerkers in gesprek te gaan over het thema zorgtechnologie.  
  • Digivaardig in de Zorg: geeft inzicht in de vaardigheden en ontwikkelgebieden van de medewerkers om basale digitale werkzaamheden te verrichten. Op basis hiervan kan de organisatie acties opstellen en uitvoeren.  
  • Leerarrangement: competenties, vaardigheden en kennis op het gebied van zorgtechnologie wordt vergroot. De deelnemer is na afronding onder andere in staat om teamleden te stimuleren om zorgtechnologie in te zetten, de wensen en behoeften van het team op te halen, hierover in gesprek te gaan met teammanager en de implementatie van zorgtechnologie binnen het team te coördineren. Ook kan deze medewerker de rol van digicoach binnen het team pakken.  
  • Masterclasses en werk-leertrajecten: competenties, vaardigheden en kennis van het management wordt vergroot. Zij krijgen op een viertal thema’s inzicht in de eigen technologievraagstukken, de behoefte om te ontwikkelen op dat vraagstuk en het managementinstrumentarium dat beschikbaar is om  met het vraagstuk aan de slag te gaan.  
Deelnemen?

Zowel Zorgmedewerker en Technologie als Medewerker en Technologie lopen op dit moment, heb je interesse in deelname of wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

In the spotlight

Medewerker En Technologie (MET) is koploper geworden

Technologie en digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven – én niet meer uit de sector Zorg en Welzijn. Met de huidige tekorten in de zorg is het van belang dat er slimmer en innovatiever wordt gewerkt. Technologie is hiervoor een mogelijke oplossing. Maar hoe? Het initiatief Medewerker En Technologie biedt een methodiek waarmee organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn praktische handvatten aangereikt krijgen om (zorg)technologie en digitalisering te implementeren in hun eigen organisatie.

Koploper
Lees verder

Animatievideo MET

Nieuwsgierig wat MET inhoudt? Bekijk de animatievideo.

Technologie & digitalisering
Lees verder

Medewerker En Technologie van start

Medewerker en Technologie (MET) gaat van start! In totaal staan 37 organisaties te trappelen om met MET aan de slag te gaan. De animo voor deelname aan het project Medewerker en Technologie was groot. Een aantal organisaties kon vanwege het gestelde maximum zelfs helaas niet meer deelnemen aan de volledige methodiek.

Nieuws
Lees verder

Onze leden

Dichterbij
Zorggroep Maas&Waal
Iriszorg
Radiotherapie groep
Compleet Mensenwerk
Our House On Wheels
stmg
Health valley
Entrea Lindenhout
Onze Huisartsen
FNV
Solutions In Care
Woondroomzorg
Jeugdbescherming Gelderland
Verburgt Molhuysen
Insula Die Huize Kohlman
Klimmendaal
Tech@doptie
Attent Zorg en Behandeling
DIT Coaching
KION
SWOA
Driestroom
NKDI

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering