Medewerker En Technologie (MET)

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots en implementaties van technologie. Iedereen kent wel voorbeelden van technologieën die niet of nauwelijks ingezet worden, ondanks pilots en gedegen implementatieplannen. Hoe staat het met het fundament binnen de organisatie waarop technologieën moeten landen? Zijn medewerkers digitaal vaardig genoeg, en is er voldoende aansluiting tussen het management en de werkvloer? Dit zijn de thema’s waar Medewerker En Technologie (MET) mee aan de slag gaat.

Technologie is een ‘hot item’ binnen de zorg- en welzijnssector. Er wordt veel geïnvesteerd in allerlei technologieën. Heel begrijpelijk; om in de toekomst kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te kunnen blijven verlenen, moet het werk anders georganiseerd worden. MET heeft tot doel om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om technologie en digitalisering structureel een plek te geven binnen de organisatie en de werkprocessen.

MET bestaat uit verschillende onderdelen:

Tech@doptieSpel

Het Tech@doptieSpel is een startpunt voor zorgtechnologie binnen de zorgteams. Het spel is een manier om met medewerkers in gesprek te gaan over het thema zorgtechnologie.

Digivaardig in de Zorg

De zelftest Digivaardig in de Zorg geeft inzicht in de vaardigheden en ontwikkelgebieden van de medewerkers om basale digitale werkzaamheden te verrichten. Op basis hiervan kan de organisatie acties opstellen en uitvoeren.

Leerarrangement

Competenties, vaardigheden en kennis op het gebied van zorgtechnologie worden vergroot door het leerarrangement. De deelnemer is na afronding onder andere in staat om teamleden te stimuleren om zorgtechnologie in te zetten, de wensen en behoeften van het team op te halen, hierover in gesprek te gaan met teammanager en de implementatie van zorgtechnologie binnen het team te coördineren. Ook kan deze medewerker de rol van digicoach binnen het team pakken.

Masterclasses en werk-leertrajecten

Masterclasses en werk-leertrajecten competenties, vaardigheden en kennis van het management worden vergroot door de masterclasses en werk-leertrajecten. Op een viertal thema’s verkrijg je inzicht in de eigen technologievraagstukken, de behoefte om te ontwikkelen op dat vraagstuk en het managementinstrumentarium dat beschikbaar is om met het vraagstuk aan de slag te gaan.

Maar MET is méér dan een verzameling van beproefd (veelal regionaal) opleiding- en begeleidingsaanbod: het levert een bijdrage aan het verstevigen van het fundament waarop toekomstige technologieën binnen de organisatie moeten gaan landen.

Medewerker En Technologie = Maatwerk

De onderdelen van MET zijn niet leidend, maatwerk is mogelijk. Zo kijken we eerst met deelnemende organisaties welke uitdagingen en vragen er spelen op het gebied van digitalisering. Op basis daarvan werken we samen met de organisatie een plan uit waarbij onderdelen van MET ondersteunend zijn aan de bestaande plannen van een organisatie.

Vragen of advies over Medewerker En Technologie?
Wil je meer informatie over Medewerker en Technologie? Neem dan contact op Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

E-learnings: succesvol borgen van technologie in Zorg en Welzijn

Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor het thema: borging van technologie. Voor de borging van technologie binnen de organisatie zijn drie e-learnings ontwikkeld vanuit MET:

  • Zorgtechnologie verweven in beleid
  • Sturen op projecten vanuit het management
  • Van experiment naar implementatie

Op deze manier kunnen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd voor het gebruik van technologie. De e-learnings zijn kosteloos te volgen voor professionals in de sector Zorg en Welzijn via de website van Ixperium.

Experimenteren MET innovatiekracht in 2024

MET is ontstaan in de VVT-sector onder de naam Zorgmedewerker En Technologie. Andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn worstelen echter met dezelfde vraagstukken. Het aanbod is dusdanig doorontwikkeld dat toepasbaar is voor alle branches binnen de sector.

Waar MET tussen 2021 en 2023 gericht was op het aanbieden van een (veelal regionaal) opleidings- en begeleidingsaanbod aan organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn is dit nu verder uitgebreid.

Naast gedegen projectplannen voor pilots, opschaling en implementatie is de innovatiekracht van een organisatie bepalend voor het succes. Is de innovatiekracht van jouw organisatie groot genoeg om een impactvolle technologie of innovatie duurzaam te borgen? In de volgende fase van MET brengen we de innovatievolwassenheid van je organisatie in kaart en vertalen we de uitkomsten naar acties. Lees meer over het experiment in 2024.

Podcast Koploper Actie Leer Netwerk

“Dit MET-project bleek het ontbrekende puzzelstukje te zijn in onze digitalisering”: Noga Bloem van het OLVG en projectmanager Tijn Gerrits van WZW vertellen in de podcast van het Actie Leer Netwerk over het project Medewerker en Technologie (MET) en de opschaling naar een landelijke beweging.

MET is Koploper van het Actie Leer Netwerk. Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners bij elkaar komen om samen te werken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

Animatievideo MET

Nieuwsgierig wat MET inhoudt? Bekijk de animatievideo.

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering