Medewerker En Technologie (MET)

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots en implementaties van technologie. Iedereen kent wel voorbeelden van technologieën die niet of nauwelijks ingezet worden, ondanks pilots en gedegen implementatieplannen. Hoe staat het met het fundament binnen de organisatie waarop technologieën moeten landen? Zijn medewerkers digitaal vaardig genoeg, en is er voldoende aansluiting tussen het management en de werkvloer? Dit zijn de thema’s waar Medewerker En Technologie (MET) mee aan de slag gaat.

Technologie is een ‘hot item’ binnen de zorg- en welzijnssector. Er wordt veel geïnvesteerd in allerlei technologieën. Heel begrijpelijk; om in de toekomst kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te kunnen blijven verlenen, moet het werk anders georganiseerd worden. MET heeft tot doel om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om technologie en digitalisering structureel een plek te geven binnen de organisatie en de werkprocessen.

Deelnemen?

Staat digitalisering en technologie voor jouw organisatie op de agenda in 2023 of ben je benieuwd hoe MET jouw organisatie kan ondersteunen?

Neem dan contact op Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

Wat houdt MET in?

MET bestaat uit verschillende onderdelen:

Tech@doptieSpel

Startpunt voor een cultuurverandering binnen teams en/of afdelingen. Dit spel is de manier om met medewerkers in gesprek te gaan over de thema’s technologie en digitalisering. Uitkomsten leiden tot een basis voor een plan van aanpak; waar willen wij als team of afdeling over twee jaar staan? Wat is ervoor nodig daar te komen?

Digivaardig in de Zorg

Digivaardig in de Zorg geeft inzicht in de vaardigheden en ontwikkelgebieden van de medewerkers om basale digitale werkzaamheden te verrichten. Op basis hiervan kan de organisatie acties opstellen en uitvoeren.

Leerarrangement

Competenties, vaardigheden en kennis op het gebied van technologie bij een medewerker uit het primair proces wordt vergroot. De deelnemer is na afronding in staat om teamleden te stimuleren om technologie in te zetten, de wensen en behoeften van het team op te halen en de implementatie van technologie binnen het team te coördineren. Ook kan deze medewerker de rol van digicoach binnen het team pakken.

Masterclasses en werk-leertrajecten

Competenties, vaardigheden en kennis van het management en/of bestuur wordt vergroot. Zij krijgen op een viertal thema’s inzicht in de eigen technologievraagstukken, de behoefte om te ontwikkelen op dat vraagstuk en het managementinstrumentarium dat beschikbaar is om met het vraagstuk aan de slag te gaan.

Maar MET is méér dan een verzameling van beproefd (veelal regionaal) opleiding- en begeleidingsaanbod: het levert een bijdrage aan het verstevigen van het fundament waarop toekomstige technologieën binnen de organisatie moeten gaan landen.

Vervolg 2023

In 2023 gaan we weer van start met een nieuwe editie van Medewerker en Technologie. Na succesvolle uitvoeringen van Zorgmedewerker en Technologie (voorloper van MET) en MET in 2022, gaan we in 2023 verder met een nieuwe editie van MET. Hierbij is sprake van een doorontwikkeld aanbod. Daarnaast is de wens om de uitvoering aan onderzoek te koppelen, waarbij resultaten en impact nauwgezet gemeten worden.

MET = Maatwerk

Nieuw is dat de onderdelen van MET niet leidend zijn, maatwerk is mogelijk. Zo kijken we eerst met deelnemende organisaties welke uitdagingen en vragen er spelen op het gebied van digitalisering. Op basis daarvan werken we samen met de organisatie een plan uit waarbij onderdelen van MET ondersteunend zijn aan de bestaande plannen van een organisatie.

Ontstaan van MET

MET is ontstaan in de VVT-sector onder de naam Zorgmedewerker En Technologie. Andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn worstelen echter met dezelfde vraagstukken. Het aanbod is dusdanig doorontwikkeld dat toepasbaar is voor alle branches binnen de sector.

Podcast Koploper Actie Leer Netwerk

“Dit MET-project bleek het ontbrekende puzzelstukje te zijn in onze digitalisering”: Noga Bloem van het OLVG en projectmanager Tijn Gerrits van WZW vertellen in de podcast van het Actie Leer Netwerk over het project Medewerker en Technologie (MET) en de opschaling naar een landelijke beweging.

MET is Koploper van het Actie Leer Netwerk. Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners bij elkaar komen om samen te werken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering