Medewerker En Technologie (MET)

MET is een verzameling van beproefd (veelal regionaal) opleidingsaanbod dat als doel heeft om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om technologie en digitalisering structureel een plek te geven in hun werkprocessen.

In het opleidingsaanbod van MET krijgen medewerkers in verschillende functies handvatten aangereikt die passend zijn bij hun functie. Om zo technologie en digitalisering gedragen te implementeren en een structurele plek te geven in het eigen werk en binnen de eigen organisatie.

De methodiek van Medewerker En Technologie helpt jouw organisatie en medewerkers met het verkrijgen van draagvlak, de implementatie van de innovatie, de verwerving van de benodigde competenties en vaardigheden bij jouw medewerkers en een goede borging. Hierdoor is jouw organisatie beter in staat te anticiperen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen.

Concreet betekent dit dat we gaan kijken welke van de 4 onderdelen van MET een bijdrage kunnen leveren in jouw organisatie en hoe deze zich verhouden tot de al aanwezige kennis.
De onderdelen zien er als volgt uit:

Onderdelen MET

  • Tech@doptieSpel: startpunt voor zorgtechnologie binnen de zorgteams. Dit spel is een manier om met medewerkers in gesprek te gaan over het thema zorgtechnologie.
  • Digivaardig in de Zorg: geeft inzicht in de vaardigheden en ontwikkelgebieden van de medewerkers om basale digitale werkzaamheden te verrichten. Op basis hiervan kan de organisatie acties opstellen en uitvoeren.
  • Leerarrangement: competenties, vaardigheden en kennis op het gebied van zorgtechnologie bij een medewerker uit het primair proces wordt vergroot.
    De deelnemer is na afronding in staat om teamleden te stimuleren om zorgtechnologie in te zetten, de wensen en behoeften van het team op te halen en de implementatie van zorgtechnologie binnen het team te coördineren. Ook kan deze medewerker de rol van digicoach binnen het team pakken.
  • Masterclasses en werk-leertrajecten: competenties, vaardigheden en kennis van het management en/of bestuur wordt vergroot. Zij krijgen op een viertal thema’s inzicht in de eigen technologievraagstukken, de behoefte om te ontwikkelen op dat vraagstuk en het managementinstrumentarium dat beschikbaar is om met het vraagstuk aan de slag te gaan.
Deelnemen?

Zowel Zorgmedewerker en Technologie als Medewerker en Technologie lopen op dit moment, heb je interesse in deelname of wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

In the spotlight

Medewerker En Technologie (MET) is koploper geworden

Technologie en digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven – én niet meer uit de sector Zorg en Welzijn. Met de huidige tekorten in de zorg is het van belang dat er slimmer en innovatiever wordt gewerkt. Technologie is hiervoor een mogelijke oplossing. Maar hoe? Het initiatief Medewerker En Technologie biedt een methodiek waarmee organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn praktische handvatten aangereikt krijgen om (zorg)technologie en digitalisering te implementeren in hun eigen organisatie.

Koploper
Lees verder

Animatievideo MET

Nieuwsgierig wat MET inhoudt? Bekijk de animatievideo.

Technologie & digitalisering
Lees verder

Medewerker En Technologie van start

Medewerker en Technologie (MET) gaat van start! In totaal staan 37 organisaties te trappelen om met MET aan de slag te gaan. De animo voor deelname aan het project Medewerker en Technologie was groot. Een aantal organisaties kon vanwege het gestelde maximum zelfs helaas niet meer deelnemen aan de volledige methodiek.

Nieuws
Lees verder

Onze leden

Iriszorg
Jah Jireh Woonzorg
Siza
RST Zorgverleners
Pleyade
CBS Statline
Unique Zorg
DIT Coaching
's Heeren Loo
Verburgt Molhuysen
Radiotherapie groep
Stichting RijnWaal Zorggroep
Driestroom
HAN
Innoforte
Insula Die Huize Kohlman
SKAR
Woonvorm De Passie
GGZ centraal
Elver
OBG
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Opella
FBZ

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering