Leernetwerk Onderwijs

Het leernetwerk Onderwijs is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Onderwijs kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Woondroomzorg
Stichting RijnWaal Zorggroep
Zorg Alliantie
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Gasthuis St Jan De Deo
Health Transformation Community
Sterker Sociaal Werk
zorgthuis
Neboplus
SZR
ROC Nijmegen
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
SPA Peutercentra
Zorgcentrum Huize Rosa
Jeugdbescherming Gelderland
ZZG zorggroep
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
CBS Statline
Zorg Plus
Acare Thuiszorg
's Heeren Loo
Compleet Mensenwerk
stmg