Leernetwerk Onderwijs

Het leernetwerk Onderwijs is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties zich op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Onderwijs kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

GGZ centraal
CBS Statline
Dulon College
CHE
SWOA
Icare
Rijnstad
Stichting Rooz
De Gelderhorst
Fokus
Ziekenhuis Rivierenland
Zorgcentra De Betuwe
iXperium Health
Stichting Malderburch
Stichting Bethanië
Het Maanderzand
CNV collectief
Jeugdbescherming Gelderland
Zorggroep Maas&Waal
SKAR
KION
Community of Care
's Heeren Loo
RegioPlus