Strategische adviesgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Aantrekkelijk werkgeverschap. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Aantrekkelijk werkgeverschap bestaat uit: 

  • Werner Rutjes | Spectrum met Elan 
  • Femmy Rave | ROC A12 
  • Annet de Lange | Sarah Detaille | HAN 
  • Floor de Vroome | Pleyade 
  • Hans Somer | Zinzia 
  • Esther Nelissen | Driestroom 
  • Annemarie Profittlich | entrea lindenhout
  • Caroline Truijens | RIBW NR
  • Arjen Hakbijl | Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onze leden

Zorgburo De Liemers
Stichting Rooz
Driegasthuizengroep
Driestroom
Buro Maks
Rijnstad
Ziekenhuis Gelderse Vallei
RegioPlus
Gemeente Nijmegen
Opella
HAN
Het Schild
Actief Zorg
Elver
ROC Nijmegen
Siza
PSW
Spectrum Elan
Zorggroep Maas&Waal
Woonvorm De Passie
Stichting Bethanië
Dagelijks Leven
Pro Persona
ABF research