Strategische adviesgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Aantrekkelijk werkgeverschap. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Aantrekkelijk werkgeverschap bestaat uit: 

  • Femmy Rave | ROC A12 
  • Annet de Lange | Sarah Detaille | HAN 
  • Floor de Vroome | Pleyade 
  • Hans Somer | Zinzia 
  • Esther Nelissen | Driestroom 
  • Annemarie Profittlich | entrea lindenhout
  • Caroline Truijens | RIBW NR
  • Arjen Hakbijl | Ziekenhuis Gelderse Vallei (stopt per 1 aug ’23)

Onze leden

CBS Statline
AWVN
Luciver
's Heeren Loo
SWOA
Gasthuis St Jan De Deo
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Verburgt Molhuysen
Kalorama
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A&S zorg
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
De Waalborg
Vitaal Thuiszorg
Vilente
RIBW Nijmegen & rivierenland
stmg
CHE
Tilburg University
Philadelphia
Pactum
De Kroon Zorg
Provincie Gelderland