Strategische adviesgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Aantrekkelijk werkgeverschap. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Aantrekkelijk werkgeverschap bestaat uit: 

  • Werner Rutjes | Spectrum met Elan 
  • Femmy Rave | ROC A12 
  • Annet de Lange | Sarah Detaille | HAN 
  • Floor de Vroome | Pleyade 
  • Hans Somer | Zinzia 
  • Esther Nelissen | Driestroom 
  • Annemarie Profittlich | entrea lindenhout
  • Caroline Truijens | RIBW NR
  • Arjen Hakbijl | Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onze leden

Woondroomzorg
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Siza
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Stichting Bethanië
HAN
Jah Jireh Woonzorg
FCB
Jeugdbescherming Gelderland
Icare
Stichting Samen Zorgen
Elver
Stichting RijnWaal Zorggroep
Zorgcentra De Betuwe
RST Zorgverleners
NKDI
Rijnstate ziekenhuis
HdS Zorg
Norschoten
ZZG zorggroep
NEO Huisartsenzorg