Strategische adviesgroep Aantrekkelijk werkgeverschap

Elke programmalijn, overeenkomend met de WZW Meerjarenagenda 2025, heeft een strategische adviesgroep. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van bestuurders en experts (managementniveau) vanuit leden en onderwijspartners namens de regio. Met de meerjarenagenda als houvast monitort de strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Aantrekkelijk werkgeverschap. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot.

De strategische adviesgroep van Aantrekkelijk werkgeverschap bestaat uit: 

  • Femmy Rave | ROC A12 
  • Sarah Detaille | HAN 
  • Hans Somer | Zinzia 
  • Esther Nelissen | Driestroom 
  • Caroline Truijens | RIBW NR

Onze leden

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Interzorg
RIBW Nijmegen & rivierenland
Acare Thuiszorg
KION
Wondzorg Arnhem
De Kroon Zorg
Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Opella
Dr. Leo Kannerhuis
Spectrum Elan
Wittenbergzorg
ZZG zorggroep
Woonvorm De Passie
Rijnstate ziekenhuis
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
FBZ
ROC rivor
Innoforte
Compleet Mensenwerk
Maatman Zorggroep
Medinova
Kraamzorg Zuid-Gelderland
GSBB