Wendbaar aan het werk

Wil jouw organisatie werk maken van duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld meer draagvlak creëren voor het onderwerp, of het beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen? Dan is er nu goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ biedt een mooie kans voor jouw organisatie om op maat en onder deskundige begeleiding met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan! Bovendien maakt de toegekende ESF-subsidie het financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Aandacht loont
De uitstroom van werknemers in Zorg en Welzijn is groot. In Midden- en Zuid-Gelderland verlieten vorig jaar ruim 5.000 mensen de sector. Dat is meer dan er vorig jaar medewerkers uit Zorg en Welzijn vanwege pensioen uitstroomden. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van dienstverlening. Bovendien is duurzame inzetbaarheid een belangrijk instrument voor behoud van medewerkers voor Zorg en Welzijn en het aantrekken van nieuw talent. Kortom, hoogste tijd om vanuit goed werkgeverschap duurzame inzetbaarheid (nog hoger) op de agenda te zetten.

Het eerdere project Wendbaar aan het werk heeft laten zien dat aandacht voor het onderwerp loont. Zo zorgde de training Zelfleiderschap voor een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere inzetbaarheid. Ofwel: een toename van de duurzame inzetbaarheid!

Op maat
Bij de start van Wendbaar aan het werk krijgt jouw organisatie een bedrijfsscan Duurzame inzetbaarheid aangeboden. Hierdoor weet je waar jouw organisatie staat. Samen met een gespecialiseerd adviseur bespreek je jouw ideeën en behoeften en maak je een projectplan op maat. Heb je bijvoorbeeld al een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid? Dan kun je meteen van start met interventies die de duurzame inzetbaarheid verbeteren. Je kunt hierbij kiezen uit interventies voor medewerkers, leidinggevenden of teams.

Deelname Wendbaar aan het werk in 5 stappen

Doe mee!

Wendbaar aan het werk is een gezamenlijk initiatief van CNV, WZW, WGV Zorg & Welzijn, Transvorm en Zorg aan Zet. Gelderland en Overijssel is er in totaal ruimte voor 35 organisaties om mee te doen.

Twijfel je nog over deelname? Laat je dan inspireren door de ervaringen van andere zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk. De resultaten en ervaringen hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.

Het project loopt tot 21 december 2021. Bij deelname wordt er 50% van de gemaakte kosten vergoed vanuit de ESF-subsidie. Heb je interesse of ontvang je graag meer informatie? Neem dan contact op met Marlijn ter Maat, m.termaat@wzw.nl.

>>AANMELDEN VOOR WENDBAAR AAN HET WERK<<