Regio al actief met data

27 okt 2022

Data is de basis voor Artificiële Intelligentie (AI). AI kan patronen herkennen en op basis van vele data voorspellingen doen. Dat kan ook voor Zorg en Welzijn kansen bieden. Maar waar staan we momenteel, wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio nu al doen? Tijdens de Inspiratiemiddag Data & AI op 6 oktober bespraken we de status, mogelijkheden en kansen met de zo’n dertig innovatiemanagers, HR-, en opleidingsadviseurs, en andere geïnteresseerde professionals tijdens verschillende deelsessies.

Uit de drie deelsessies met de onderwerpen personeelsbeleid, leren & ontwikkelen en primair proces, bleek dat onze regio al actief bezig is met het verzamelen van data. Bijvoorbeeld over werving & selectie, learning management systems en logistiek. Ook kwam naar voren dat we binnen Zorg en Welzijn met ambitie en hoge verwachtingen naar de inzet van data en AI kijken, maar dat we nog zoeken hoe we data en AI kunnen gaan gebruiken of versterken. ‘Het is belangrijk dat data en AI in worden gezet voor problemen die er op de werkvloer zijn’, zei Sietske Rozie (radioloog) die middag.
Ook werd gedeeld dat beginnen op de werkvloer, veel diverse medewerkers laten meedenken én je bewust zijn van ongewenste verschillen (oftewel ruis) belangrijke aspecten zijn bij de (verdere) inzet van data en Artificiële Intelligentie binnen Zorg en Welzijn.

Meer weten over wat er uit de deelsessies naar voren kwam? Onderaan deze pagina vind je een samenvatting van de uitkomsten van de drie verschillende deelsessies tijdens de inspiratiemiddag.

Tips: aan de slag met Data en Artificiële Intelligentie
Hoe kun je nu (verder) aan de slag met data en AI in jouw organisatie? De inzet van data en AI binnen Zorg en Welzijn is een thema dat in verschillende programmalijnen van WZW aan bod komt:

  • Vragen over hoe je aan de slag kan gaan met data en AI? Dan is Samen datagedreven werken in Zorg en Welzijn wellicht wat voor jou! Doel van het project: meer samenwerking en zelf stappen maken in het werken met data, om Zorg en Welzijn tot een hoger datavolwassenheidsniveau te brengen.
  • Voorbeeld relevante data verzameling t.a.v. uitstroom: Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. Via een online dashboard krijg je inzicht waarom medewerkers vertrekken uit organisaties in onze regio, of jouw organisatie specifiek. Dit is gebaseerd op data van een online vragenlijst.
  • Combinatie data/AI en technologie. Neem deel aan MET! Via dit project worden organisaties ondersteund om technologie en digitalisering te implementeren en structureel een plek te geven in de organisatie.
  • Data en arbeidsmarktinformatie. Arbeidsmarkt in Beeld: Op het dashboard vind je de meest betrouwbare en actuele informatie over de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn binnen jouw regio.
  • Aan de slag met data en personeelsbeleid. Strategische Personeelsplanning is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers.
Uitkomsten deelsessies Inspiratiemiddag Data & AI – 6 oktober 2022

Primair Proces
Momenteel verzamelen we al veel verschillende data. We willen meer datagedreven werken en stappen gaan maken om meer met AI te werken. We zien kansen voor de inzet van AI bij het optimaliseren van processen (bijv. logistiek of capaciteit). Om deze kansen werkelijkheid te maken hebben we meer kennis(deling) nodig waarbij best practices organisaties kunnen inspireren en inzicht geven waar te starten. Daarnaast zien we het belang van het versterken van de kennis en vaardigheden van personeel om in de (nabije) toekomst te kunnen werken met AI-toepassingen.

Personeelsbeleid
Binnen HRM verzamelen we data op verschillende gebieden, bijvoorbeeld binnen werving & selectie. Om vanuit deze data tot inzichten en aanbevelingen te komen kan HR Analytics een (grotere) rol gaan spelen. Bij het gebruik van HR Analytics spelen data en AI een rol. Het is nog zoeken hoe we deze nieuwe HR-tool (beter) kunnen gaan inzetten. Waarbij behoud van medewerkers één van de speerpunten/focus zal zijn. We zien kansen om de inzet van HR Analytics verder te optimaliseren. Hiervoor is kennisuitwisseling met elkaar van groot belang.

Leren en Ontwikkelen
We verzamelen data van verschillende leer- en ontwikkelmiddelen. Een paar voorbeelden zijn: data uit kennisbanken of learning management systems. We zien veel kansen in de inzet van data en AI rondom het matchen op basis van skills of gepersonaliseerd leren. Om deze kansen verder te ontdekken zijn we op zoek naar de eerste stappen om met data en AI aan de slag te gaan.