Loopbaanontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat de sector Zorg en Welzijn nu en in de toekomst voldoende en gekwalificeerde medewerkers heeft, is beweging op de arbeidsmarkt belangrijk. WZW werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan een evenwichtige regionale arbeidsmarkt. Dat doen we door middel van strategische samenwerking, het initiëren van arbeidsmarktinnovaties en het aanbieden van persoonlijke loopbaanbegeleiding en matchbijeenkomsten.