Arbeidsmarktbijdrage van WZW in relatie tot de landelijke akkoorden Zorg en Welzijn

13 jun 2023

De sector Zorg en Welzijn staat voor de grote opgave om de zorg en maatschappelijke dienstverlening toegankelijk te houden voor iedereen die dat echt nodig heeft. De inkt van de landelijke akkoorden en hervormingsprogramma’s IZA, TAZ, GALA en WOZO daartoe is net droog. De Hervormingsagenda Jeugd en de Arbeidsmarktaanpak Kinderopvang zijn zelfs nog in de maak. Ze vormen de basis voor inhoudelijke hervorming, waarop we meteen moeten en willen acteren.

WZW bracht onlangs een position paper uit, waarin wij laten zien wat onze positie, rol en arbeidsmarktbijdrage is ten aanzien van de transformatie van de sector via de landelijke akkoorden en hervormingsprogramma’s. Lees hier het position paper.

Samenwerking vanuit gedeelde urgentie

De transformatie van Zorg en Welzijn vraagt inzet van iedereen: van werkgever, branchevertegenwoordiger en professional tot verzekeraar, landelijke, provinciale en lokale overheid en kennispartners. Het bewustzijn dat het anders moet en anders kan, is niet van vandaag. De transformatie is een beweging, die al eerder is ingezet. In onze regio (Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland) werken we al jaren vanuit gedeelde urgentie en maatschappelijke verantwoordelijkheid samen aan
een toekomstgerichte arbeidsmarkt voor onze sector. Er zijn mooie stappen in gezet en daar gaan wij in het licht van de gesloten akkoorden mee verder.

Meer weten?

Heb je vragen over het position paper, over de arbeidsbijdrage van WZW in relatie tot de landelijke akkoorden?Neem gerust contact met ons op!