Geplaatst op 30 juli 2020 08:50

Uitrol agendatafels na corona hervat

De ziekenhuizen beten ruim twee jaar geleden de spits af met de branche specifieke agendatafel, gefaciliteerd door WZW. Het gaf bestuurders en management de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en uitdagingen van hun branche en om te ontdekken welke kansen er liggen om gezamenlijk actie op te kunnen en willen zetten. De V&V volgde en voor WZW bleek dat het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds is er de meerwaarde voor organisaties uit de betreffende branche om buiten de hectiek van de dag met collega-bestuurders van gedachten te kunnen wisselen en uitdagingen samen op te pakken. Anderzijds brengen de bijeenkomsten WZW input om haar huidige en nieuwe activiteiten te legitimeren. 

Het streven van WZW is om voor alle branches agendatafels te organiseren en het voor alle branches in te bedden in de werkwijze van WZW. De coronacrisis heeft daarbij helaas voor vertraging gezorgd. Echter, inmiddels zijn agendatafels voor het Sociaal domein (29 september) en Jeugdzorg (12 november) in voorbereiding. De agendatafel Geestelijke gezondheidszorg wordt nog gepland. Vanaf volgend jaar volgen gefaseerd ook de branches, te beginnen met de Gehandicaptenzorg en Huisartsenzorg. Lees hier meer informatie over de Agendatafel Sociaal domein .