E-learnings borgen zorgtechnologie

25 apr 2024

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots, de opschaling en implementatie van technologie. Ondanks deze inspanningen kent iedereen wel voorbeelden van innovaties of technologieën waar niet het maximale uitgehaald doordat deze onvoldoende geborgd zijn. Naast gedegen projectplannen voor pilots, opschaling en implementatie, is de borging van innovatie en technologie bepalend voor het succes. Is jouw organisatie voldoende in staat om technologie innovatie duurzaam te borgen?

Drie e-learnings
Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor de borging van technologie. Op deze manier worden de juiste organisatorische randvoorwaarden gecreëerd voor het gebruik van technologie. Er zijn drie e-learnings ontwikkeld:

  • Zorgtechnologie verweven in beleid
  • Sturen op projecten vanuit het management
  • Van experiment naar implementatie

Gratis volgen!

De inhoud van deze e-learnings werd vanuit de projecten (Zorg)medewerker En Technologie online aanboden. Vanuit de subsidie van deze projecten is de inhoud geborgd in drie e-learnings. Professionals in de sector Zorg en Welzijn kunnen de e-learnings kosteloos doorlopen!

De e-learnings zijn vanuit iXperium Health ontwikkeld door HAN University of Applied Sciences en gefaciliteerd door WZW (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en de Zorgalliantie (kennis- en leernetwerk).

Ga naar de e-learnings Borgen zorgtechnologie – iXperium

 

Flyer

Interesse in een flyer met QR-code naar de gratis e-learnings om te verspreiden binnen je organisatie? Download hem hier.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Suus van Dijk.