Geplaatst op 30 juli 2020 16:42

Terugblik op leernetwerk opleidings- en stagecoördinatoren 

De tweede bijeenkomst van het leernetwerk opleidings- en stagecoördinatoren eind juni stond in het teken van ‘Stage lopen nu en na de zomer’. Zorgorganisaties en opleiders gingen met elkaar in gesprek over de gevolgen van het coronavirus op de stageplaatsen na de zomer. Die gevolgen blijken minimaal, zo kwam uit de sessies.

‘Het was mooi om te horen hoe zorgorganisaties en opleiders de afgelopen periode nauw hebben samengewerkt, waardoor veel stages doorgang hebben kunnen vinden met hier en daar aanpassingen’, verklaart Ineke Slagter, senior programmamanager bij WZW. ‘Deze samenwerking wordt door alle partijen zeer gewaardeerd en ziet iedereen graag gecontinueerd.’
Gezien er geen enorme stageplaatsentekorten en/of andere grote belemmeringen worden verwacht na de zomer, is verkend of en welke behoefte er is tot samenwerking. Actiepunten waren daarbij: onderzoek naar de inzet van leerteams, een leernetwerk over het invoeren/doorvoeren van learning communities en onderzoek het organiseren van efficiënte en kwalitatieve werk- of praktijkbegeleiding bij toename van de leerlingenstroom.’

Meer informatie
Op 22 september vindt de volgende fysieke bijeenkomst plaats. Op 28 september wordt deze nogmaals digitaal georganiseerd. Meer weten over of geïnteresseerd om deel te nemen aan het leernetwerk? Neem contact op met Ineke Slagter via i.slagter@wzw.nl