WZW partner in Human Capital Agenda regio Arnhem – Nijmegen

27 mrt 2023

In de regio Arnhem – Nijmegen hebben we in vrijwel alle sectoren te maken met enorme arbeidsmarktkrapte. Er liggen echter grote maatschappelijke opgaven voor ons; niet alleen in Zorg en Welzijn maar ook bijvoorbeeld de transities in klimaat, woningbouw en energie. Daar hebben we mensen met de juiste skills voor nodig. Om de blijvende tekorten tegen te gaan, is actie nodig. Dat gebeurt middels een breed gedragen regionale Human Capital Agenda. WZW heeft vorige week als partner het Human Capital Akkoord ondertekend.

De Groene Metropoolregio (GMR), The Economic Board en provincie Gelderland hebben gezamenlijk ingezet op regionale samenwerking via de Human Capital Agenda. Deze helpt ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij de grote human capital vraagstukken waarmee onze regio te maken heeft. Met dit akkoord slaat de regio de handen ineen om samen te werken aan een arbeidsmarkt die werkt voor deze regio.

Om impact te realiseren, zijn binnen de Human Capital Agenda drie speerpunten benoemd:

  • Van werk naar werk: Leven lang ontwikkelen voor iedereen
  • Van opleiding naar werk: Aantrekken en behouden van talent
  • Van niet werkend naar werk: Activeren onbenut arbeidspotentieel

In 2023 wordt verder invulling en uitvoering geven aan de Human Capital Agenda met stakeholders uit onderwijs, overheid en ondernemers. Naast partner in de Human Capital Agenda zal onze directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis een van de acht ambassadeurs namens Zorg en Welzijn vanuit de triple helix (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) worden. Ook neemt WZW zitting aan de aan de werktafel Leven Lang Ontwikkelen en is Medewerker En Technologie als inititief ingebracht.

 

Op foto links: Renate Bouwman van The Economic Board en directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis.
Op foto rechts: Pascalle Neijenhuis en senior programmamanager Willem Rutgers

Meer weten?

Wil je meer weten over de Human Capital Agenda en WZW?