Rol informele zorg in de toekomst steeds belangrijker

25 jul 2023

In de toekomst gaat de informele zorg een steeds grotere rol spelen in de samenwerking met de formele zorg. Wat hebben zij beiden nodig om deze samenwerking tot stand te laten komen en hoe kan je de taken rondom de zorgvrager op een dusdanige manier verdelen, dat zowel de zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional een positief effect van deze samenwerking ervaart?

Behoefteonderzoek
Met deze vraag ging WZW samen met meerdere leden in het voorjaar van ’23 aan de slag. Het startpunt was een behoefteonderzoek onder mantelzorgers om zo meer inzicht te verkrijgen in de rol en taken van mantelzorgers. En of, en zo ja hoe, zij hierin ondersteuning kunnen gebruiken. In totaal hebben 72 mantelzorgers meegedaan aan het onderzoek. De resultaten laten zien dat zij vooral ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van tijd en geld. Daarnaast zou betere communicatie met de zorgorganisatie ook kunnen leiden tot een versterkte samenwerking.

Resultaten onderzoek:

 • 15 % van de mantelzorgers geeft aan ondersteuning te kunnen gebruiken.
 • Ondersteuning zou kunnen worden geboden op het gebied van:
  • Geld om bv. benzine van mantelzorger naar zorgvrager te betalen
  • Meer tijd, bijvoorbeeld: vrije tijd, minder loketten
  • Sterkere communicatie met de zorg(organisatie) maar ook meer mogelijkheden voor een luisterend oor
  • Meer kennis en vaardigheden van verpleegtechnische handelingen
 • Mogelijke manieren om ondersteuning te bieden zijn:
  • Training: live of online
  • Via een community van mantelzorgers
  • Via de zorgorganisatie

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.

Vervolg
Eind augustus krijgt het project een vervolg. We gaan met het onderwijs en werkveld in gesprek over de relatie en samenwerking tussen de zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Dit doen we aan de hand van het vormgeven van een journey. Waar komen zij elkaar tegen? Hoe komt een samenwerking tot stand? Vanuit deze sessie gaan we samen verder verkennen hoe we de samenwerking tussen formele en informele zorg kunnen versterken en wat daarvoor nodig is.

Interesse?
Aansluiten kan nog! Neem contact op met projectmanager Nienke Freije (n.freije@wzw.nl)

Datum: 29 aug
Tijd: 14 – 16 u
Locatie: WZW Kantoor, leidenweg 70, Arnhem