Regioplannen vier sub-regio’s WZW zijn gereed

24 jan 2024

De afgelopen tijd hebben zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders op sub-regionaal niveau nauw samengewerkt aan de eerste uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de andere landelijke akkoorden als GALA, WOZO, Hervormingsagenda Jeugd. WZW dacht vanuit arbeidsmarktperspectief mee. Dat heeft geresulteerd in breed gedragen Regioplannen.

In de Regioplannen wordt per regio toegelicht wat men in gezamenlijkheid gaat doen om de zorg en maatschappelijke dienstverlening voor de toekomst te waarborgen voor iedereen die dat nodig heeft. De Regiobeelden liggen hieraan ten grondslag en geven richting aan de gezamenlijke koers en acties voor een toekomstbestendige sector. Voor Midden- en Zuid-West Gelderland heeft WZW de Regiobeelden eerder al verrijkt met verdiepende arbeidsmarktinformatie en -prognoses.

Rol WZW
In regio WZW zijn er vier sub-regio’s die een Regioplan hebben opgeleverd. Iedere regio met een eigen aanpak en governance. WZW levert momenteel voor alle sub-regio’s een analyse op met verdiepende arbeidsmarktdata, kansrijke oplossingsrichtingen en een advies met concrete handelingsperspectieven in lijn met het betreffende Regioplan.

Als werkgeversorganisatie pakt WZW met plezier en ambitie een coördinerende, faciliterende en/of verbindende rol als het gaat om de arbeidsmarktcoalities/tafels in de sub-regio’s, geeft directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis aan. ‘Wij verbinden daarbij wat er in de sub-regio’s gebeurt. Er bestaan namelijk veel overeenkomsten. Zo versnellen we en maken we samen meer impact!’ Daarbij integreert WZW de doelstellingen (en financiering) van de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) aan de in de regio ingerichte tafels. ‘Op die manier ontstaat er geen onnodige (bestuurlijke) drukte en staat alles goed in verbinding met elkaar.’

Regioplannen en - beelden

Rivierenland

Regioplan Rivierenland samen beter 2023 

Regiobeeld Rivierenland

Betrokken partijen
’t Anker | Woon- en zorgcentrum Avondlicht | Zorgcentrum St. Barbara | RIBW Nijmegen-Rivierenland | Wittenbergzorg | Linge’s Zorg | ACRO | Thius | Kleurrijk Wonen | Christelijke hogeschool Ede | CSMR | Fysio Rivierenland | Coöperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland |  Menzis | GGD Gelderland-Zuid | Eerstelijns Centrum Tiel | Pro Persona | Ziekenhuis Rivierenland | Elk Welzijn | De Kernen | Mura Zorgadvies | Gemeente Buren | Gemeente Tiel | Gemeente Culemborg | Gemeente West Maas en Waal | Gemeente West Betuwe | Gemeente Neder-Betuwe | Welzijn West-Betuwe | Santé Partners | SZR | WZW | Zorgbelang Inclusief | Zorgcentra De Betuwe | IrisZorg | Zorggroep Gelders Rivierenland

 

Regio Arnhem en omstreken

Regioplan Centraal Gelderland

Regiobeeld Arnhem en omstreken

Betrokken partijen
Attent Zorg en Behandeling | DrieGasthuizenGroep | Gemeente Overbetuwe | Gemeente Arnhem | Coöperatie Paramedie Gelderland Midden | Gemeente Zevenaar | Geïntegreerde Eerstelijnszorg | IrisZorg | MEE Vivenz | Menzis | Gemeente Renkum | Gemeente Doesburg | Onze Huisartsen | Proscoop | Pro Persona | Rijnstad | Rijnstate | Gemeente Wageningen | Gemeente Westervoort | Siza | SWOA | Veiligheids- en Gezondheidsregio Arnhem Midden | Wijkteams Arnhem | Gemeente Rheden

 

Rijk van Nijmegen

Regioplan Rijk van Nijmegen 2023 

Regiobeeld Rijk van Nijmegen 2023

Het Regioplan is opgesteld door: Regio Nijmegen Op Eén Lijn (NOEL), door de gemeente Nijmegen (coördinerende gemeente) en VGZ. Het is vormgegeven in samenwerking met regionale partijen. In NOEL werken zorg- en welzijnsorganisaties vanuit de bredere regio Rijk van Nijmegen samen.

Foodvalley

Regioplan Vitale Gelderse Vallei

Regiobeeld Gelderse Vallei

Betrokken partijen
Malkander | Karakter | Huisartsen Gelderse Vallei | Vilente | Zinzia | Icare | Menzis | Woonstede | Ziekenhuis Gelderse Vallei | Zorggroep Charim | Opella | Stimenz | Santé Partners | IrisZorg | Pro Persona | Alliantie Voeding in de zorg | Christelijke Hogeschool Ede | Regio Foodvalley | Rabobank | Norschoten | Siza | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | Gemeente Veenendaal | Gemeente Scherpenzeel | Wageningen University | Sportservice De Vallei | Gemeente Renswoude | Gemeente Rhenen | Gemeente Ede | Gemeente Wageningen | Gemeente Barneveld | RIBW Arnhem-Veluwe Vallei | GGD Regio Utrecht |

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de sub-regionale samenwerkingsverbanden en de Regioplannen contact op met Pascalle Neijenhuis.