Positieve trend arbeidsmobiliteit in regio WZW

26 sep 2023

De uitstroomcijfers liegen er niet om: veel zorg- en welzijnsmedewerkers verlaten de sector. Toch zagen we in de afgelopen vijf jaar een positieve trend in het totaal aantal medewerkers in Zorg en Welzijn in de regio WZW.

In regio WZW (arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Zuid-West Gelderland) is de groei van het aantal medewerkers sinds 2018 procentueel hoger dan het landelijk gemiddelde, en dan met name in Midden-Gelderland. Deze groei komt doordat de instroom vooralsnog hoger is dan de uitstroom. Kortom, een positief mobiliteitssaldo. In de regio Zuid-West Gelderland was dit saldo zelfs hoger dan in hetzelfde kwartaal één jaar eerder.

Op branche-niveau zien we een aantal verschillen:

  • De Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) kent landelijk een negatief saldo. In beide arbeidsmarktregio’s van WZW bleek de instroom in Q1 echter hoger dan de uitstroom;
  • Voor de Gehandicaptenzorg zien we landelijk een negatief mobiliteitssaldo (de uitstroom is hoger dan de instroom). In de regio Zuidwest-Gelderland was dit saldo het afgelopen jaar juist positief.

Het is goed om te constateren dat onze regio een positieve trend laat zien op het mobiliteitssaldo ten opzichte van landelijk. Dat is alleen niet genoeg om de stijgende zorgvraag op te vangen…
Daarom gaan we de komende jaren verder met samen groot denken en regionaal doen! Met focus op regionale samenwerking, anders werken en de zorg anders organiseren, investeren we in een toekomstbestendige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn!

Bekijk de publicaties Zorg en welzijn in cijfers voor Midden-Gelderland en Zuid-West Gelderland (geüpdatet met cijfers Q1 2023). Ga naar het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld voor actuele arbeidsmarktinformatie en datavisualisaties.