Na de zomer: start V&V-Leiderschapsprogramma

29 jun 2021

Na de zomer is het zover, dan start het V&V-Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden in regio Arnhem en Foodvalley. Nadat corona een aantal keer roet in het eten heeft gegooid, gaat het programma met 115 leidinggevenden van start! En er is voor dit najaar nog plaats voor aantal deelnemers.

Het zorgkantoor heeft onlangs de aanvraag voor nieuwe middelen voor het V&V- Leiderschapsprogramma gehonoreerd. Dat is goed nieuws! Het biedt nog meer operationeel leidinggevenden, werkzaam bij V&V-organisaties, de kans om het Leiderschapsprogramma te volgen en hun leidinggevende capaciteiten en -vaardigheden verder te ontwikkelen.

Uit de resultaten van het uitstroomonderzoek bleek dat de uitstroom van een substantieel deel van de medewerkers mogelijk voorkomen had kunnen worden als zij anders waren aangestuurd door hun leidinggevende. Een groot aantal V&V organisaties heeft aangegeven hun management te willen versterken door hun leidinggevenden een opleiding aan te bieden gericht op leiderschap en leidinggevende competenties. Samen met een aantal regionale V&V-organisaties, de HAN en de CHE werd daarom het Leiderschapsprogramma ontwikkeld.

Het V&V-leiderschapsprogramma in een notendop

Het Leiderschapsprogramma is samen met een aantal regionale V&V-organisaties, de HAN en de CHE ontwikkeld en onderdeel van regionaal actieprogramma ‘Waard om voor te werken!’. Het ontwikkeld leiderschapsvaardigheden zoals effectiever worden in de communicatie en samenwerking. Het geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben.

Ontwikkelvragen van de individuele leidinggevenden en deelnemende organisaties bepalen de lijn van het programma. Het gevarieerde programma is een leergang op hbo-niveau. Het heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Het biedt een mix van theorie, oefeningen, projecten, intervisie en coaching. Door inzet van een werkklimaatonderzoek wordt, samen met het eigen team, gewerkt aan de verbetering van het werkklimaat.

Het programma is in eerste instantie ontwikkeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn bij V&V-organisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley. Het programma wordt door ontwikkeld om het ook in andere branches te kunnen uitrollen.

Financiering van de opleidingskosten

Het programma dat tussen september en oktober start, wordt vanuit twee subsidiebronnen gefinancierd: De transitiemiddelen vanuit het zorgkantoor en SectorplanPlus. Verletkosten worden niet gefinancierd. Het programma dat vanaf januari wordt aangeboden, wordt alleen gefinancierd vanuit de transitiemiddelen.

Informatie & aanmelden

Er is nog een aantal plekken beschikbaar voor deelname dit najaar. Vanaf januari is er weer voldoende ruimte voor de V&V organisaties in Arnhem en Foodvalley. Wil je de leidinggevenden van jouw organisatie al vanaf september de vruchten laten plukken van dit programma of heb je naar aanleiding van dit artikel of de brochure nog vragen? Neem dan contact op met Ellen Bannink via e.bannink@wzw.nl of 06 – 19 61 98 75. Aanmeldingen voor dit najaar graag vóór 9 juli.

Sparren over leiderschap?

Neem dan contact op met onze collega Ellen.