Matchen op basis van skills

23 nov 2023

Verder kijken dan een diploma of werkervaring; dat is wat een aantal werkgevers en kandidaten op 30 oktober jl. deden tijdens de matchday in de Vasim in Nijmegen. Onderdeel van één van de skillsexperimenten die bijdragen aan de beweging naar een skillsbased arbeidsmarkt.
Potentiële zij-instromers kregen – door het volgen van een workshop, een individueel loopbaangesprek en/of een uitgebreide interactieve online test –  inzicht in hun talenten en vaardigheden (skills). Deze verschillende skillstoepassingen leverden een overzichtelijk skillsprofiel op waarmee de kandidaten diezelfde middag al in gesprek konden gaan met toekomstige werkgevers.

Matchingsgesprek
Tijdens het middaggedeelte gingen kandidaten met werkgevers in gesprek over hun skills. Ook verkenden zij samen of er een match te maken viel op basis van skills. Een reactie van een kandidaat: ‘Doordat ik meer inzicht heb gekregen in mijn skills, raakte ik meer gemotiveerd om door te zetten in mijn zoektocht naar een plek binnen Zorg en Welzijn’. In totaal deden 17 kandidaten en 3 werkgevers mee aan dit experiment.

Recruiter aan het woord

Elvira van der Gaag, recruiter bij Driestroom, één van de deelnemende werkgevers, vertelt over haar ervaring met deze manier van matchen en het herschrijven van een traditionele vacaturetekst naar een skillsvacature. Eerder ging zij hier, samen met andere werkgevers, al mee aan de slag.

“Als recruiter heb je de mogelijkheid om het gesprek anders in te steken wanneer een kandidaat een skillsprofiel op zak heeft,” zo vertelt ze. “Tijdens de matchingsgesprekken bleek wel dat de gesproken kandidaten grotendeels zelf nog niet heel scherp hadden welke richting ze uit willen, waardoor het al snel neigde naar een traditioneel loopbaangesprek.” Het matchen op basis van skills vraagt dus om een verandering bij zowel werkgevers als kandidaten. Elvira: “Door het wel gewoon te gaan doen en te experimenten kunnen we de gespreksvoering op basis van skills verder aanscherpen. Ik zie met name kansen bij bijvoorbeeld latent werkzoekenden, die wel iets willen met hun carrière, maar nog geen concreet beeld hierbij hebben.”

Het herschrijven van een traditionele vacaturetekst naar een skillsgerichte tekst ging haar, naar eigen zeggen, redelijk goed af. Volgens Elvira zit de kern in het goed weten wat de functie inhoudt en wat er van iemand verwacht wordt. Randvoorwaarden die vanuit de organisatie gecreëerd dienen te worden, zijn hierbij nog een uitdaging volgens haar.

Skills experimenten
In een actiegericht skills programma zetten WZW, HAN UAS, ROC Nijmegen en 8 zorg- en welzijnsorganisaties de komende jaren belangrijke stappen naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Aan de hand van een vijftal experimenten proberen we hier meer inzicht in te krijgen en invulling aan te geven. De Matchday is onderdeel van één van deze experimenten.

Hoe verder?
De komende periode breiden we het experiment ‘Skills Matching’ verder uit, waarbij we in eerste instantie de ervaringen van de matchday bij zowel de kandidaten als werkgevers onderzoeken. Daarnaast gaan we samen met onze leden focussen op criteria die voor werkgevers van belang zijn voor skillstoepassingen. Met als doel meer ervaring op te doen met skillsmatching en de beweging naar een skills based arbeidsmarkt te vergroten.

Lees hier meer over de skills experimenten.

Meer weten over skills experimenten?

Vraag het onze collega Nienke!